Vanaf 2020 meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

Mogelijk krijgt de werkkostenregeling (WKR) per 2020 een tweeschijvenstelsel. Daardoor ontstaat er vooral voor de kleinere werkgevers meer ruimte voor benutting van de WKR. En als het doorgaat wordt het vergoeden van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan onbelast.

Als werkgevers een VOG-verklaring die ze van het personeel vragen om te mogen werken nu vergoeden, dan gaat die van de vrije ruimte af. Als het voorstel doorgaat, dan worden die kosten voortaan niet meer uit de vrije ruimte gehaald en blijft er meer geld over voor andere bestedingen.
Werkgevers kunnen vanaf 2020 vergoedingen en verstrekkingen voor maximaal € 2.000 extra in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) onderbrengen zonder dat ze daar 80% eindheffing over hoeven te betalen. Het kabinet reserveerde vorig jaar € 100 miljoen voor lastenverlichting. Ook het onbelast vergoeden van een VOG-verklaring biedt extra ruimte voor vrije verstrekkingen.
De maatregelen volgen uit de evaluatie van de WKR die in 2018 gehouden is. Daaruit bleek onder meer dat veel werkgevers nog steeds een grote administratieve lastendruk ervaren door de WKR, terwijl het juist de bedoeling was om de regeling zo te versimpelen dat die lastendruk zou afnemen. Ook blijken werkgevers beducht op het overschrijden van de beschikbare loonsom, zodat er geen 80% eindheffing betaald hoeft te worden. Daardoor wordt lang niet alle ruimte benut.

Twee schijven

De vrije ruimte blijf 1,2 procent van de loonsom, maar voor de eerste € 400.000 wordt de ruimte verhoogd naar 1,7 procent. Vooral het mkb profiteert van deze maatregel, doordat die procentueel meer werkkosten in de regeling kunnen onderbrengen dan voorheen. Op die manier ontstaan er twee schijven voor de WKR.
Waarschijnlijk worden de maatregelen op Prinsjesdag bekend gemaakt en gaan ze op 1-1-2020 in.