OR en Brexit

Natuurlijk is het vooral een zaak van de ondernemer, maar de Brexit – hard, zacht of misschien wel helemaal niet – kan grote gevolgen hebben voor de onderneming en daarmee ook voor het personeel.
Maar de ondernemingsraad hoeft niet af te wachten tot de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hun beslag hebben gehad. Agenderen dus voor het overleg met de bestuurder.

Veel ondernemers hebben zich – min of meer- voorbereid op de Brexit. Verschillende scenario’s zijn mogelijk en die hebben allemaal gevolgen voor de organisatie en dus ook voor het personeel. Soms kunnen daar tientallen procenten aan omzet mee samenhangen door exportproblemen, maar ook voor import kunnen die problemen ontstaan. Als er geen onderdelen, producten e.d. geleverd worden kan hier de productie stilvallen.
Het is dan ook zaak om goed voorbereid te zijn op alle eventualiteiten.

Wat kan de OR doen?

In ieder geval kan de Brexit op de overlegagenda worden gezet. De ondernemingsraad kan zelf aangeven waar de raad problemen ziet ontstaan en welke oplossingen de raad daarvoor ziet. Een warm contact met de achterban is daarbij zeker nodig. Het zijn vooral de mensen op de werkvloer die een inschatting kunnen maken van de problemen die door de Brexit in hun werk kunnen ontstaan. Verzamel die inschattingen en vraag ook naar mogelijke oplossingen voor korte en lange termijn.
Die signalen en oplossingen kunnen in het overleg met de bestuurder worden besproken. De OR heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om met een initiatiefvoorstel te komen of om ongevraagd te adviseren.
Daar waar mogelijk het adviesrecht van de OR aan de orde is als er door de Brexit organisatiebesluiten genomen moeten worden, dan kan met de bestuurder worden afgesproken hoe de procedures daarvoor kunnen verlopen. Voor de ondernemer is het belangrijk om slagvaardig te kunnen besluiten, zonder dat de OR door stroperige en tijdrovende procedures een hindermacht gaat vormen. Een vlot advies van de OR kan de ondernemer in staat stellen om de juiste beslissingen te nemen. Mogelijk moet de OR daarvoor wat meer tijd krijgen dan gebruikelijk, in dat geval is een tijdelijke verhoging van de tijd die aan de OR besteed kan worden noodzakelijk. Voor een goed en snel advies is immers meer tijd nodig om tot dat advies te komen.


Als OR aan de slag met Brexit? Stuur een mail