Maaltijdbezorger is geen zzp’er, maar werknemer

De platformeconomie heeft zo zijn voor- en nadelen. De platforms – zoals Uber of Deliveroo – hebben geen mensen in dienst, maar bieden de mogelijkheid aan zzp’ers om via het platform inkomsten te verwerven. Voor deze zzp’ers zijn er vooral nadelen. Bij ziekte zijn er geen verdiensten en lukt het opbouwen van een pensioen niet zo gemakkelijk gezien de tarieven waarvoor het werk gedaan moet worden. Vakbond FNV spande twee zaken bij de rechter aan om aan die werkwijze een eind te maken.

Volgens de kantonrechter zijn de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers en geen zzp’ers en is er feitelijk sprake van een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft vooral gekeken naar de rechten en plichten van de partijen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Volgens Deliveroo hebben de bezorgers alle vrijheid om zelf invulling te geven aan hun werk. Ze mogen diensten weigeren, zich laten vervangen door goedgekeurde vervangers, hoeven geen bedrijfskleding te dragen en mogen een maaltijdbox gebruiken waar niet langer de naam van de opdrachtgever hoeft te staan. De kantonrechter oordeelt echter dat in de praktijk de partnerovereenkomst – zoals Deliveroo de overeenkomst met de bezorgers noemt – een volledig door Deliveroo eenzijdig opgesteld document dat niet onderhandelbaar is. Weigeren van opdrachten is inderdaad mogelijk, maar bij het verdelen van nieuw werk werkt dat wel in hun nadeel en komen ze minder snel in aanmerking voor bonussen. En dat bezorgers zich kunnen laten vervangen is volgens de kantonrechter een farce, gezien de tijd die tussen het aannemen van de opdracht en de bezorging van de maaltijd zit. Een eventuele vervanger valt ook onder het gezag van Deliveroo, zodat dit ook te kenmerken is als een arbeidsovereenkomst.
De kantonrechter heeft begrip voor de behoefte aan flexibiliteit van de platformondernemer, ook is er besef dat er bij sommige werkenden behoefte is aan een hogere vergoeding als wordt afgezien van arbeidsrechtelijke bescherming. Maar het is de wetgever die dat mogelijk moet maken en is het niet aan de het platform en de zzp’ers om dat zelf uit te maken.
Daarmee zijn de zzp’ers werknemers en hebben recht op een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter bepaalde eveneens dat het bezorgen van maaltijden feitelijk neerkomt op het vervoeren van goederen en op de arbeidsovereenkomst de cao beroepsgoederenvervoer van toepassing is. Deliveroo moet dus aan de bezorgers arbeidsovereenkomsten op basis van deze cao aanbieden. Deliveroo is ook verplicht deze cao met terugwerkende kracht na te leven.

Commentaar

Deliveroo gaat natuurlijk in hoger beroep tegen de uitspraak. Eén van de argumenten van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren is gelegen in het feit dat voorafgaand aan de werkwijze met zzp’ers de bezorgers wél een arbeidsovereenkomst hadden. Het kan zijn dat in procedures met andere platformaanbieders de rechter tot een ander oordeel komt.


Zelf de uitspraak lezen? Klik hier