Jumbo houdt vast aan arbeidsvoorwaarden-regeling met COR

Jumbo kan de met de centrale ondernemingsraad (COR) overeengekomen arbeidsvoorwaardenregeling (avr) gaan uitvoeren. Dat kan weliswaar pas per 1 april 2019, omdat Jumbo was vergeten de lopende cao rechtsgeldig op te zeggen. Daarnaast deed de rechter uitspraak over het breken van een staking door de inzet van uitzendkrachten.

De uitspraak dwingt Jumbo tot die tijd de lopende cao na te leven. Opzeggen van de cao moet tijdig gebeuren bij de bonden en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarna wordt de met de COR overeengekomen avr van kracht.

De rechter deed ook uitspraak over het breken van een staking bij het distributiecentrum door de inzet van uitzendkrachten. Niet de inlener (Jumbo) kreeg een boete, maar de uitlener (Otto Workforce) voor het schenden van artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Dat artikel verbiedt het inzetten van arbeidskrachten aan een werkgever ten tijde van een arbeidsconflict.

Formeel en moreel

Formeel kreeg het uitzendbureau de schuld van het breken van de staking, maar moreel is Jumbo natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het inlenen van arbeidskrachten terwijl er gestaakt wordt. De werkgever heeft willens en wetens personeel willen inhuren om het werk doorgang te kunnen laten vinden; uiteindelijk krijgt Otto Workforce daar de boete voor.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Eerder artikel over de avr lezen? Klik hier