Forse toename in het aantal fusies en overnames

Het zal ongetwijfeld aan oplopende economie liggen dat het aantal meldingen van fusies en overnames in 2018 op hoogste niveau sinds elf jaar lag. Bij de SER worden – weliswaar vrijwillig – fusies en overnames op grond van de Fusiegedragsregels gemeld.

In 2018 kwamen er in het totaal 655 meldingen van fusies en overnames binnen. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2017, toen het er nog 588 waren. De meeste meldingen kwamen uit de dienstensector (450), gevolgd door de handel (56). Uit het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen 66 fusiemeldingen.

Groei door overnames

Bedrijven nemen andere bedrijven over om daardoor te groeien in omzet en marktaandeel. Groei door overnames gaat sneller dan autonome groei door zelf omzet te verhogen, maar overnames hebben zo ook hun risico’s. Zo kan er met geleend geld worden gekocht en loopt de overgenomen partij het risico dat de rente voor die lening op het bedrijf komt te rusten. Op die manier betaald de overgenomen partij zelf voor zijn overname. Ook komt het voor dat van toekomstige winst een deel wordt benut om de overnamesom te betalen. Voor organisaties met een winstdelingsregeling trekken op die manier de werknemers aan het kortste eind.

SER Fusiegedragsregels

De SER Fusiegedragsregels zijn door de Kroonleden van de SER en de werkgevers- en werknemersorganisaties in 2015 opnieuw vastgesteld. De regels bepalen dat vroegtijdig een voorgenomen fusie of overname bij de SER en betrokken vakorganisaties gemeld moet worden. Op die manier hebben de bonden gelegenheid om de gevolgen voor de werknemers te beperken. De ondernemingsraad heeft op grond van de gedragsregels het recht om de standpunten van de vakorganisaties te vernemen voordat door de OR advies wordt uitgebracht over de fusie/overname. Op die manier is er voorafgaand aan het advies al zicht op de sociale maatregelen die door bonden met de werkgevers zijn afgesproken.
Toepassing van de gedragsregels is vrijwillig, dus spreek als ondernemingsraad met de bestuurder af dat bij een aangekondigde fusie of overname deze regels van toepassing zijn. Op die manier kan bij een eventueel geschil beroep worden gedaan op de Geschillencommissie


  • Zelf de Fusiegedragsregels downloaden? Klik hier
  • Meer lezen over de Geschillencommissie van de SER? Klik hier
  • Als OR aan de slag met fusie of overname? Stuur een mail