Wet vergoeding van affectieschade ingevoerd

Met de invoering van de Wet vergoeding van affectieschade kunnen naasten van een slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen zal dat de werkgever zijn.

Vergoeding van schade voor naaste familie slachtoffer

De Wet vergoeding van affectieschade regelt een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een ongeval. Dat kan een geweldsmisdrijf zijn, een medische fout of een arbeidsongeval. Er moet dan sprake zijn van ernstig en blijvend letsel of overlijden. De wet is uitsluitend van toepassing op ongevallen die op of na 1-1-2019 hebben plaatsgevonden, ook al ondervinden de naasten na deze datum de gevolgen van een ongeval dat voor die datum heeft plaatsgevonden.

Veroorzaker betaalt

De partij die formeel aansprakelijk is voor het ongeval moet de affectieschade aan de naasten betalen. Bij een arbeidsongeval is dit doorgaans de werkgever. Daarnaast kan de werkgever door Inspectie SZW boetes opgelegd krijgen als het ongeval veroorzaakt is door het niet naleven van de wettelijke regels uit Arbowet en Arbobesluit. Onder ‘naasten’ worden die mensen verstaan met wie het slachtoffer een zeer nauwe band had/heeft. Vaak zijn dit alleen de partner van het slachtoffer, kinderen en ouders of andere gezinsleden.

Kantonrechter bepaalt hoogte vergoeding

De kantonrechter bepaalt wat als ernstig gezien moet worden. De vergoeding kan variëren tussen 12.500 en 20.000 euro. Toekenning hangt af van de gevolgen voor slachtoffer en naasten. Zo zal een blijvende arbeidsongeschiktheid tot een hogere vergoeding leiden, dan een tijdelijke maar ernstige invaliditeit.
De vergoeding heeft vooral het doel om de emotionele verwerking van overlijden of blijvend en ernstig letsel te verlichten.

Zelf de wet lezen? Klik hier