Voorstel: geen quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022

Als gevolg van de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten krijgen werkgever tot 2022 niet te maken met de toepassing van de quotumheffing. Die heffing ‘bestraft’ werkgevers die zich niet houden aan de afspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Al eerder ging de Tweede Kamer akkoord met een motie om de banenafspraken voor overheid en bedrijfsleven samen te voegen. Daardoor vervalt het onderscheid in het aantal te creëren banen door overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) en zijn ze samen goed voor 125.000 banen in 2026. Lees het artikel hierover.

Inclusiviteitsopslag als vervanging van quotumheffing

Er wordt nu een voorstel gedaan om de quotumheffing te vervangen door een inclusiviteitsopslag die door elke werkgever betaald moet worden. Maar werkgevers die banen bieden aan arbeidsbeperkten uit het doelgroepenregister van het UWV krijgen een bonus en ‘verdienen’ op die manier hun inclusiviteitsopslag terug. En als ze nog meer banen bieden kunnen ze er zelfs aan verdienen.

Tijdens de verbouwing geen wijzigingen

Het is de bedoeling dat de wijzigingen op 1-1-2020 ingaan. Tot die tijd wil het kabinet geen wijzigingen in het huidige systeem en wordt dan ook de quotumheffing voorlopig opgeschort tot 1-1-2022. Het voorstel heeft nog een lang weg te gaan, want ze moeten nog door Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Als OR aan de slag met inclusief werkgeverschap? Stuur een mail