Update van informatie SER voor de OR

Een nieuw informatieplatform van SER en Stichting van de Arbeid bevat al hun arbo-instrumenten. Op die manier kunnen OR-leden, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen sneller toegang tot de instrumenten. Voorheen was die informatie nogal versnipperd en daardoor lastig te vinden. Ook de website van de SER over de medezeggenschap zelf is grondig vernieuwd.

Arboplatform

Op de website zijn onder meer publicaties over arbeidsomstandigheden en de database met grenswaarden te vinden. Daarnaast is het de bedoeling dat het Arboplatform ook een community voor arboprofessionals moet worden, waarin ze vragen kunnen stellen aan de specialisten van de SER. En bij specifieke vragen kan doorverwezen worden naar andere deskundigen. Het Arboplatform is een aanvulling op het al bestaande Arboportaal en het Arbo Adviespunt van vakorganisatie FNV.
Het platform gaat zelf kennisuitwisseling stimuleren en wil inspireren met voorbeelden uit verschillende sectoren.

SER-informatie over de medezeggenschap

De website van de SER bevatte al de nodige informatie voor ondernemingsraden, zoals het voorbeeldreglement en de verschillende leidraden, bijvoorbeeld over de governance. Die informatie is voortaan gemakkelijker te vinden onder een apart tabblad.

  • SER-website – tabblad medezeggenschap. Klik hier
  • Arboplatform SER. Klik hier
  • Arboportaal. Klik hier
  • ArboAdviespunt FNV. Klik hier