Nieuwe wetgeving van kracht per 1-1-2019

Traditioneel is 1 januari een datum waarop nieuwe wetgeving en regels van kracht worden. Een overzicht van nieuwe wetgeving die voor ondernemingsraden van belang is.

Langer doorwerken

De ingangsleeftijd om gebruik te mogen maken van de Algemene Ouderdomswet (AOW) was in 2018 66 jaar en wordt per 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden. Medewerkers gaan daardoor ook later met pensioen.

Inspectie SZW controleert op arbeidsmarktdiscriminatie
Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om toezicht te houden op het werving- en selectiebeleid in verband met arbeidsmarktdiscriminatie. De Inspectie gaat wel al vanaf 2019 verkennend inspecteren.

Verplicht overleg OR over beloningsverhoudingen

Vanaf 1-1-2019 is er jaarlijks verplicht eenmaal overleg tussen OR en bestuurder over de beloningsverhoudingen in de onderneming. Die verplichting geldt voor ondernemingen met meer dan 100 medewerkers. Lees ook een eerder artikel hierover, met daarin wat tips voor de ondernemingsraad.

Overdracht kleine pensioenen

Werknemers met pensioenuitkeringen van € 2 tot € 466 per jaar krijgen hun pensioen overgedragen aan de pensioenuitvoerder waar nu pensioen wordt opgebouwd. Op die manier ontstaat er één pot voor het pensioen in plaats van meerdere kleine uitkeringen uit verschillende potjes. Potjes van minder dan 2 euro per jaar vervallen, omdat de administratiekosten niet in verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen.

Uitbreiding extra geboorteverlof

Op 1-1-2019 is WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) van kracht geworden. Vaders en partners krijgen in het vervolg vijf dagen doorbetaald vrij in plaats van de twee dagen die voorheen konden worden opgenomen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij in het 1e half jaar na de geboorte van de baby nog eens 5 weken extra geboorteverlof krijgen. In die weken ontvangt de ouder/partner 70% van zijn salaris en wordt dat door het UWV uitgekeerd.
Lees meer in een eerder artikel over de WIEG.