Nieuwe Arbodienst voor vrouwen

Arbodienstverlener ‘Healthy Woman’ richt zich in hun dienstverlening speciaal op vrouwen. En daar hebben ze hun onderbouwde redenen voor.

Zo hebben vrouwen te maken met grotere hormonale veranderingen in hun leven dan mannen. Als vrouwen als gevolg daarvan uitvallen, kan dat dan ook samenhangen met onbegrip hierover.
Het ziekteverzuim van vrouwen is het CBS in alle leeftijdscategorieën hoger dan dat van mannen. Het verschil is het grootst in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar, het verzuim is dan bijna twee keer zo hoog bij vrouwen als bij mannen. Mannen tussen de 35 en 45 jaar verzuimen gemiddeld 2,2 dagen per jaar, bij vrouwen is dit gemiddeld 4,3 dagen per jaar. Bij het stijgen van de leeftijd wordt het verschil in verzuimdagen wel kleiner.

Ziekte tijdens zwangerschap en bevalling

Het verschil in verzuimdagen tussen mannen en vrouwen tussen 35 en 45 jaar is deels te verklaren door ziekte tijdens zwangerschap en bevalling. Daarnaast blijkt dat vrouwen zich vaker dan mannen ziekmelden als er thuis een kind ziek is. In de praktijk blijkt dat de combinatie van zorg en arbeid kan leiden tot een hoger verzuim. De CBS-cijfers over burn-outklachten laten zien dat deze klachten vaker voorkomen bij vrouwen (17,1%) dan bij mannen (14,9%). Vrouwen werken relatief veel sectoren waarin burn-outklachten het meest voorkomen: het onderwijs en de zorg.
Volgens de arbodienst is er dan ook gerichte aandacht nodig in de verzuimbegeleiding van vrouwen. Zo zouden overgangsklachten als burn-outklachten gezien kunnen worden. Als daar sprake van is, dan is de gekozen aanpak mogelijk de verkeerde en laat het herstel – langer dan nodig – op zich wachten.

Toegang tot arbodienst

Elke werknemer heeft het wettelijk recht om toegang te hebben tot arbodienst en bedrijfsarts door gebruik te maken van het preventief of ‘open’ spreekuur. En het is vooral de bedoeling dat hulp wordt gezocht voordat er sprake is van uitval. Het contract met arbodienstverlener of bedrijfsarts moet dat ook mogelijk maken. De ondernemingsraad kan bij het instemmen met het contract zich ervan vergewissen dat de mogelijkheid tot vrije toegang tot de bedrijfsarts in het contract is geregeld.

  • Meer informatie over de arbodienst voor vrouwen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met verzuimbegeleiding en samenwerking met de arbodienst? Stuur een mail