En nieuwjaarsgroet van onze zeer gewaardeerde collega Wim van Santbrink. Wij mochten de tekst uit de bijbehorende blog opnemen in de Nieuwsbrief Medezeggenschap. Wij delen deze nieuwsjaarsgroet met hem en we hopen dat je de moeite neemt onderstaande tekst door te nemen.

Want welk woord hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis? Drie antwoorden, al dan niet in combinatie, zijn mogelijk. Alhoewel de woorden geen synoniemen zijn kunnen de onderstaande oplossingen en voorbeelden naar hartenlust door elkaar heen worden gebruikt. Dat is nog eens een overzichtelijke puzzel!

1. Strijdbaar

Eigenlijk hoort dit woord niet in dit rijtje thuis. Een beetje antiek woord toch? Immers, je zou mogen verwachten dat wij als Nederlanders in 2019 onze verworvenheden al wel bereikt hebben of althans daar niet meer voor hoeven te strijden. Bovendien is strijden voor mij geen doel, liever niet zelfs, Het is meer een (uiterste) middel om iets voor elkaar te krijgen.
Is strijden dan niet meer nodig dan? Ik zou het willen… Natuurlijk moet je eerst kijken wat je met samenwerken kunt bereiken, daarna is onderhandelen een mogelijkheid en als beide niet(meer) lukt is strijden (vechten) een optie. Strijden doe je als je iets wilt hebben wat jou toebehoort maar waar een ander (nog) over kan beschikken.
Een citaat uit de Volkskrant van afgelopen tijd als voorbeeld dat wat mij betreft het strijden waard is: “Goed nieuws: er gloort een toekomst waarin vrouwen net zulke goede salarissen en carrièrekansen hebben als mannen – alleen duurt het nog 202 jaar voor het zover is. Als de vooruitgang zo blijft voortsjokken als nu, zal de economische kloof tussen mannen en vrouwen pas in het jaar 2220 gedicht zijn. Dat is de conclusie van het nieuwste Global Gender Gap Report… IJsland is voor de tiende keer op rij wereldkampioen emancipatie: vrouwen in dat land hebben de kloof met mannen inmiddels bijna voor 86% gedicht… Nederland scoort 75%, goed voor plek 27, achter Laos, Bolivia en Litouwen, alsook het merendeel van de West-Europese landen”
Nog een citaat, uit het FD dit keer: “Nieuwe cijfers bevestigen de trend dat de lonen in Nederland minder hard stijgen dan elders in Europa. In het derde kwartaal van 2018 kwam de toename in Nederland uit op 1,8%. Dat is iets meer dan het vorige kwartaal (+ 1,4%), maar een stuk minder dan het Europese gemiddelde van 2,5% blijkt uit de jongste cijfers van Eurostat.
De afgelopen twee jaar riep zo ongeveer iedereen dat de lonen omhoog moesten, Klaas Knot van de DNB en zelfs de werkgevers. Toen de FNV zijn looneis van 5% aankondigde veroorzaakte dit niet eens zoveel commotie. Hoogleraar Paul de Beer stelde echter onlangs: “Maar ik moet nog zien dat de bond dit voor elkaar krijgt. Werkgeversvertegenwoordigers vinden hogere lonen misschien geen slechte zaak, maar de individuele werkgever wil toch zoveel mogelijk winst maken”

Sociaal

Eigenlijk hoort dit woord ook niet in dit rijtje thuis. Niet omdat ik het niet zou willen, heel graag zelfs, maar ik wens u niet graag wat toe wat later een utopie zal blijken te zijn. Een voorbeeld: pensioen. Velen hadden de oprechte hoop dat het uiteindelijk zou lukken. Maar uiteindelijk mislukte het pensioenakkoord vorige maand alsnog. Coalitiepartijen hintten voorzichtig op de terugkeer naar de onderhandelingstafel. Maar de vakbonden zijn nog niet happig. Volgens Mark Rutte is ‘de polder niet dood’ en de ‘rol van de vakbeweging niet uitgespeeld’.
Weer een citaat uit het FD: ”De scherven zijn niet zo eenvoudig te lijmen’ zegt voorzitter Nic van Holstein van vakcentrale VCP ‘dan moet er eerst wat gebeuren op de voor ons belangrijke punten”. “De onzekerheid was te groot” volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ‘De overgang naar een nieuw stelsel zonder doorsneesystematiek slaat een potentieel gat van 60 tot 100 miljard in de pensioenen van oudere werknemers’,… Asscher benadrukte dat het kabinet ‘slechts’ structureel extra 200 miljoen uittrok voor deze pensioenproblematiek’. Klein verschilletje toch? Om weer aan tafel te komen wil FNV-onderhandelaar Tuur Elzenga dat het kabinet structureel geld uittrekt voor structurele oplossingen voor structurele problemen. ‘Keep on dreaming’ zou ik zeggen, het verschil zal over de ruggen van een groep betaald worden, tenzij….

Rechtvaardig

Je raadt het al, ook dit woord hoort niet in dit rijtje thuis. Ik heb met stijgende verbazing de gang van zaken rondom de ING gevolgd. Er zijn weliswaar excuses gemaakt (voor wat het waard is) voor de beloningsdiscussie rondom Hamers en de invulling van de poortwachtersrol van ING rondom crimineel geld. Wat ik echter nog het meest bijzondere vind is dat de procedure voor hertoetsing van geschiktheid van Hamers c.s. voor dit ambt volgens het FD niet transparant zou zijn. Toezichthouder Frank Elderson van de DNB kwam met felle kritiek op de berichtgeving van het FD over het besluit om Hamers niet te hertoetsen op zijn geschiktheid. Dit besluit zou zijn gebaseerd op een rapport van ING-huisadvocaat Stibbe, waartoe de bank zelf opdracht zou hebben gegeven. De DNB stelt daartegenover dat zij buitengewoon zorgvuldig met het fenomeen hertoetsing omgaat. Dat zal, maar transparantie graag!
Rest mij jullie bovenal in 2019 veel geluk en een goede gezondheid toe te wensen voor jezelf en je dierbaren. Ik hoop dat dat jullie gegeven zal zijn. Dat zullen we met zijn allen broodnodig hebben, want een sociale en rechtvaardige samenleving zal nog wel een tijdje op zich laten wachten ben ik bang. Daarvoor strijden zal nodig blijven. Ik hoop dat je tijdens de feestdagen weer voldoende hebt kunnen opladen!


Dran zou ik zeggen