Geen algemene ARBO-cursus maar een zeer maatwerkgerichte training.
Op verzoek van enkele relaties van Bureau Kalden zijn wij bezig om een cursus op maat te ontwikkelen. Maar dan voor vier ondernemingsraden om de kosten te delen en om ook van elkaars ervaringen te kunnen leren.
Het doel is een groep van zes tot maximaal tien deelnemers uit maximaal vier vergelijkbare organisaties. Dus ook met vergelijkbare ARBO vraagstukken! Het programma wordt zo veel mogelijk gebaseerd op de wensen van de deelnemers.
Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaring en praktische tips.

Er is nog plek voor 3 leden van één ondernemingsraad uit de cultuursector, die zich met arbo bezig houden voor de cursusdag op 25 januari 2019.

Voor meer informatie en/of het kenbaar maken van uw belangstelling mail naar ger@kalden.nl