Succesvol reorganiseren

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’. Dat is de titel van een boek over organisaties en de veranderingen die daar doorlopend in plaatsvinden. Iedereen die wat langer meeloopt in organisatie of bedrijf weet dat er doorlopend kleine of grote veranderingen plaatsvinden. De grote komen in de vorm van een adviesaanvraag bij de OR terecht. Uit een internationaal onderzoek hoe er gezond gereorganiseerd kan worden zijn belangrijke voorwaarden te halen.

Ui het onderzoek van o.a. TNO rollen drie belangrijke en noodzakelijke voorwaarden voor succesvol reorganiseren.

1. Communicatie
Het lijkt een open deur, maar de communicatie is één van de voorwaarden om succesvol te reorganiseren. En dat is ook direct de voorwaarde die niet altijd goed wordt uitgevoerd. Gevolg: veel onzekerheid, onduidelijkheid, onbehagen, demotivatie, gemopper en openlijk of stil verzet. En communicatie is zowel top down als bottom up. Draagvlak voor de veranderingen is noodzakelijk voor het succes ervan.

2. Mede-eigenaar
Maak medewerkers mede-eigenaar van de benodigde veranderingen. Eigenlijk ligt daar een belangrijk menselijk principe aan ten grondslag: iedereen wil wel veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Als medewerkers mee kunnen doen in het zoeken naar oplossingen zal het draagvlak ervoor toenemen. Het is te vergelijken met het dorpje in Fryslân dat over een eigen windmolen beschikt. De opbrengsten ervan worden aan het verenigingsleven van het dorp besteed, dus is er geen beleving van overlast, maar van trots op de behaalde resultaten. Dus niet voor of over de werknemers, maar mét de werknemers!

3. Toerusten
Veranderingen vragen om opleiding, coaching voor het uitvoeren van nieuwe taken en functies. Een aanbod van de werkgever om toegerust te zijn voor de nieuwe eisen hoort dan ook in de reorganisatie te worden meegenomen.

OR-advies

Bij reorganisaties is de OR in de vorm van een adviesaanvraag betrokken. Juist in dat advies kan de OR over deze drie ingrediënten voor succesvolle reorganisaties advies uitbrengen. Dat start met een communicatieplan waarin top down- en bottom up-communicatie goed geregeld zijn en daadwerkelijk ook wordt uitgevoerd. En het OR-advies komt pas echt tot zijn recht als medewerkers tijdig betrokken worden bij de veranderingen in de functie, taken, locaties, afdelingen e.d. Dat advies moet dan ook al vroeg in het reorganisatietraject gegeven worden, bijvoorbeeld in de vorm van een voorlopig of pre-advies. Een ongevraagd adviseren kan natuurlijk altijd. Het advies over het mede-eigenaarschap is vooral in de planvormingsfase van belang. Juist dan doet de mening van de medewerker ertoe.
Het zorgdragen voor opleiding, begeleiding e.d. is vervolgens ook een taak die de OR voor zijn rekening kan nemen, bijvoorbeeld als regelingen daarvoor in de vorm van een instemmingsverzoek bij de OR op het bordje komen te liggen.


  • Zelf het TNO-rapport lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met reorganisaties? Stuur een mail