OR adviseert óók over opvang personele gevolgen

De ondernemingsraad van de gemeente Maastricht heeft gelijk gekregen van de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR had een verschil van mening met de bestuurder over de toepassing van het adviesrecht voor een besluit over het overdragen van personeel aan het op te richten Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). Gevolg van de uitspraak: stoppen met alle voorbereidingen om het voorgenomen besluit uit te voeren.

Besluit zonder advies OR over opvang personele gevolgen

Het verschil van mening draaide vooral om het adviesrecht van de OR over de gevolgen voor het personeel van de reorganisatie. De bestuurder vindt dat er van adviesrecht over de gevolgen geen sprake is, omdat de met de onderhandelaars van de vakorganisaties daarover overeenstemming is bereikt. De gemeente vond dat de OR alleen hoeft te adviseren over het besluit tot ontvlechting van personeel naar het SSC-ZL en niet over de personele gevolgen, en dus ook niet over de te treffen maatregelen om die gevolgen op te vangen.
Daar denkt de Ondernemingskamer dus anders over. Ook al zijn het de bonden die met de werkgever afspraken maakt in de vorm van een sociaal plan voor het opvangen van de personele gevolgen, de ondernemingsraad moet in de gelegenheid worden gesteld om over die maatregelen te adviseren.
Het sociaal plan is als voldongen feit aan het personeel gepresenteerd zonder dat er voorbehoud gemaakt is over het nog uit te brengen advies van de ondernemingsraad. Daardoor heet de raad geen wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het te nemen besluit.
De gemeente moet stoppen met de uitvoering van het besluit tot de ondernemingsraad daarover – inclusief het advies over het opvangen van de personele gevolgen – heeft kunnen adviseren.

Commentaar

Elke adviesaanvraag hoort ten minste de vier wettelijke onderdelen te bevatten:

  1. het besluit zelf
  2. de motieven om het besluit te nemen
  3. de gevolgen van het besluit voor het personeel
  4. de maatregelen die getroffen worden om die gevolgen op te vangen.

In het geval bij de gemeente Maastricht is de bestuurder er ten onrechte van uit gegaan dat de OR niet hoeft te adviseren over onderdeel 4, omdat de vakorganisaties daarover met de werkgever afspraken hebben gemaakt. De OR kan in zijn advies nog aanvullende adviezen geven over invoering en toepassing van het afgesproken sociaal plan, maar ook over aanvullingen die niet in het plan zijn opgenomen.
Nu het geschil over de procedure gewonnen is, zal de OR met een inhoudelijk advies over het opvangen van de personele gevolgen moeten komen.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR met het adviesrecht aan de slag? Stuur een mail