Home / Bureau Kalden / De Arbo-match begint vorm te krijgen. Er is nog beperkt ruimte. Grijp uw kans!!

De Arbo-match begint vorm te krijgen. Er is nog beperkt ruimte. Grijp uw kans!!

Geen algemene ARBO-cursus maar een zeer maatwerkgerichte training.
Op verzoek van enkele relaties van Bureau Kalden zijn wij bezig om een cursus op maat te ontwikkelen. Maar dan voor vier ondernemingsraden om de kosten te delen en om ook van elkaars ervaringen te kunnen leren.
Het doel is een groep van zes tot maximaal tien deelnemers uit maximaal vier vergelijkbare organisaties. Dus ook met vergelijkbare ARBO vraagstukken! Het programma wordt zo veel mogelijk gebaseerd op de wensen van de deelnemers.
Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaring en praktische tips.


Er zijn nu twee cursussen in ontwikkeling:

  • Groep A: ARBO in de proces/maak industrie op 9 0f 10 januari. Er is nog ruimte voor één ondernemingsraad, waarvan twee tot vier leden zich met ARBO zaken bezighouden
  • Groep B: ARBO in musea/ kunst, cultuur en educatie op 16 of 17 januari. Ook hier is nog ruimte voor twee tot vier leden van één ondernemingsraad uit een aanverwante sector om deel te nemen.

Voor meer informatie en/of het kenbaar maken van uw belangstelling mail naar ger@kalden.nl