Werkstress voorkomen door onbereikbaarheid

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark dienen werkgevers en werknemers – bijvoorbeeld de ondernemingsraad – doorlopend met elkaar in gesprek te zijn om werkstress te voorkomen. Ze gaf antwoorden op Kamervragen over techstress en het recht van werknemers op onbereikbaarheid.

De staatssecretaris is geen voorstander van overleg met de sociale partners om het recht op onbereikbaarheid te bespreken. Dat recht bestaat al in landen om ons heen, zoals bij Lidl, Volkswagen en BMW. Ze ziet geen directe verbanden tussen de toename van burn-out’s en de impact van smartphones en e-mail op het welbevinden van de werknemer.
Met verwijzing naar een rapport van TNO uit 2017 stelt ze dat de aanpak van werkstress maatwerk is. Overleg tussen werkgever en OR zou dat maatwerk kunnen oppakken, bijvoorbeeld in de vorm van afspraken over bereik- en onbereikbaarheid. De hoge werkdruk is één van de factoren van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en elke werkgever is verplicht om beleid af te spreken om uitval op grond van PSA te voorkomen. Het hoort dan ook als risicofactor thuis in elke Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of Medewerkers (Tevredenheids)Onderzoek (M(T)O). Op beide onderzoeken heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Teamcultuur

In veel organisaties zijn het de teams zelf die afspraken maken over bereikbaarheid tijdens avonden, weekenden en vakanties. Daar spreken collega’s elkaar aan op het terugmailen terwijl iemand vrij is of vakantie heeft. Op die manier passen de collega’s op elkaar en zorgen ervoor dat een collega ‘los’ van zijn werk kan komen op die momenten die daarvoor beschikbaar zijn, de teamcultuur voorkomt dat.


  • Zelf het TNO-rapport over techstress lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met PSA en onbereikbaarheid? Stuur een mail