Is het een vrijwillig ingestelde OR?

Door de ondernemingsraad wordt aan de kantonrechter gevraagd om de ondernemer de verplichten de ondernemingsraad in stand te houden. De OR had in 2016 al een verschil van mening met de ondernemer over het in stand houden van de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad. En nu is er opnieuw een geschil, waarin de ondernemer geen OR meer wil omdat er minder dan 50 medewerkers in de organisatie werkzaam zijn. De OR ziet dat anders.

Bij de OR-verkiezingen in 2016 is er al gedoe over het aantal in de onderneming werkzame personen. Zijn het er juist wel of juist niet 50? De directie besluit uiteindelijk om een vrijwillig ingestelde OR in te stellen, maar als voorwaarde dat dit niet tot precedenten zou leiden.
Nu de zittingstermijn van deze OR afloopt wil de OR zijn bestaan voortzetten, al ziet de raad ook wel in dat er geen wettelijke voorwaarde (50 of meer in de onderneming werkzame personen) van toepassing is om verplicht en OR ingesteld te houden.

Voorwaarden vrijwillig ingestelde OR

Artikel 5a lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het mogelijk om vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen. Een van de vereisten daarbij is dat de instelling ervan bij de Bedrijfscommissie gemeld moet worden. In dit geval is dat niet gebeurd. De OR is daarvan op de hoogte geweest. De OR betoogt dat van de opheffing van een vrijwillig ingestelde OR alleen sprake kan zijn als er zich een belangrijke wijziging van de omstandigheden voordoet die een opheffing van de OR rechtvaardigt. Een volgens de OR is daar geen sprake van en wil de OR dan ook voortzetting van de vrijwillig ingestelde ondernemingsraad. Op de achtergrond speelt een besluit waarvoor de OR instemming zou moeten worden gevraagd, maar als er geen OR meer zou zijn die instemming niet meer gevraagd hoeft te worden. De OR wil zich nog graag met dat besluit bemoeien.

De kantonrechter

De kantonrechter ziet de OR niet als een vrijwillig ingestelde OR, omdat er geen melding is gedaan aan de Bedrijfscommissie. Daarmee is het ook niet van belang of zich – wel of niet – een belangrijke wijziging heeft voorgedaan. De OR heeft zelf ook al eerder in zijn jaarverslag laten weten dat er geen nieuwe OR zou komen, omdat in de onderneming structureel minder dan 50 medewerkers werkzaam zijn en geen voorbehoud gemaakt i.v.m. de vrijwillig ingestelde OR.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier