Flink hogere billijke vergoedingen

Onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben vastgesteld dat vanaf de start van de Wet werk en Zekerheid (Wwz) de rechter 36% van de ontbindingsverzoeken heeft afgewezen. Daarvoor was dat gemiddeld 9 procent. De Wwz blijkt op dit vlak niet goed uit te pakken, want het was de bedoeling om de ontslagprocedures te versoepelen. Dat is één van de redenen waarom minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is gekomen.

In 70 procent van vrijwillig of gedwongen vertrek uit bedrijf of organisatie wordt middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigd. Dat is mogelijk te verklaren uit de toename van het aantal afwijzingen door de kantonrechter. Werkgevers kiezen er dan voor om niet te procederen maar de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst te regelen.

Billijke vergoeding omhoog
In het afgelopen jaar is het aantal toegekende vergoedingen en de hoogte van de vergoedingen extra sterk gestegen. Het gemiddelde bedrag is meer dan verdubbeld tot € 67.838. De Hoger Raad (HR) heeft in 2017 een uitspraak gedaan over de billijke vergoedingen in ontslagzaken. Het is een vergoeding voor de schade die een werknemer door de handelwijze van de werkgever leidt. Daarvoor heeft de Hoge Raad een viertal criteria vastgesteld:

  1. Er dient een juiste compensatie voor de schade van de werknemer als uitgangspunt genomen te worden en die niet als straf voor de werkgever hoort te dienen;
  2. Er dient te worden uitgegaan van alle omstandigheden van het geval (waaronder de duur het van het dienstverband, de hoogte van het loon en de reden waarom een werknemer om een billijke vergoeding verzoekt in plaats van vernietiging van de opzegging);
  3. De gevolgen van het ontslag zoals misgelopen loon, arbeidsmarktkansen en een eventuele nieuwe baan en het daarbij behorende loon) moeten worden meegewogen in het oordeel;
  4. De rechter moet in zijn oordeel vermelden op basis van welke omstandigheden hij het bedrag heeft vastgesteld.

WAB moet repareren

De WAB heeft onder meer het doel om opnieuw de ontslagprocedures te versoepelen. Zo komt er een cumulatiegrond waardoor verschillende ontslaggronden gecombineerd kunnen worden. Als deze cumulatiegrond wordt toegepast is de transitievergoeding verhoogd met een halve transitievergoeding. In 2019 is de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 81.000.
Minister Koolmees stuurt binnenkort het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.


  • Zelf de uitspraak Hoge Raad lezen? Klik hier
  • Meer lezen over de WAB? Klik hier