Zo maak je een scholingsplan voor de OR

Elke ondernemingsraad heeft jaarlijks recht op ten minste vijf dagen aan scholing en vorming. Om meer dan één reden is het verstandig om die tijd nuttig in te vullen en daarvoor een scholingsplan te maken. De SER maakte er een handig stappenplan voor.

Goed toegerust zijn voor de taak van de OR, zowel voor de OR als geheel als voor individuele OR-leden, is een must voor resultaatrijke medezeggenschap. Een doordacht scholingsplan zal daar een zinvolle bijdrage aan leveren. De scholing en vorming kan gaan om het vergroten van kennis en vaardigheden, maar ook het ontwikkelen van en gezamenlijke visie maakt daar onderdeel van uit. Stem de scholing af op de ontwikkelingen van het bedrijf, maar ook op het opleidingsniveau van de ondernemingsraad en de OR-leden. Het maakt natuurlijk nogal wat uit of er sprake is van een relatief onervaren OR of een raad met veel kennis en ervaring aan boord.
Het ‘In vijf stappen naar een scholingsplan’ van de SER helpt om tot een zinvolle invulling van de OR-scholing te komen.

Ook OR-commissies hebben scholingsmogelijkheden

OR-commissies hebben recht op drie scholingsdagen per jaar. Het levert de mogelijkheid op om als commissie (of als commissielid) je gericht te ontwikkelen op het onderwerp of onderdeel waarvoor de commissie is ingesteld. Het SER-plan helpt ook de OR-commissie om haar scholing en vorming te regelen.


  • Het scholingsplan van de SER downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het eigen scholingsplan? Stuur een mail