Tweede Kamer stemt voor zes weken geboorteverlof

Partners van moeders krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen geboorteverlof. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG). Daarnaast is er per 1 juli 2020 de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof opnemen van nog eens vijf weken. Voordat het zover is moet het voorstel nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Bij invoering van het WIEG komt het huidige kraamverlof te vervallen. Partners (m/v) krijgen straks recht op vijf dagen verlof bij de geboorte van het kind van hun partner. Nu betalen werkgevers de eerste twee dagen, vanaf 1-1-2019 zijn dat er vijf. Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur.

Aanvullend geboorteverlof

De partner kan vanaf 1-7-2020 kiezen voor een aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. Gecombineerd met het geboorteverlof ontstaat de mogelijkheid van zes weken verlof bij de geboorte van het kind van de partner. De eerste week wordt door de werkgever betaald, het aanvullend verlof wordt via het UWV in de vorm van een uitkering aan de werknemer betaald, ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Zzp’ers komen niet in aanmerking voor aanvullend geboorteverlof, volgens de minister omdat het lastig te controleren is of een zzp’er tijdens de verlofperiode daadwerkelijk van het verlof gebruikmaakt.

Begin van het leven is goed geregeld, nu het einde nog

De SGP heeft een amendement ingediend om ook rouwverlof mogelijk te maken. Nu bieden de meeste cao’s vijf dagen verlof als een partner komt te overlijden en wordt een werknemer geacht na die vijf dagen gewoon weer aan het werk te gaan. In bijna alle gevallen zal dat door de rouw niet mogelijk zijn en is er alleen de mogelijkheid om zich ‘ziek’ te melden. Minister Koolmees acht een rouwverlofregeling niet mogelijk, omdat een wettelijke regeling onvoldoende kan inspelen op de persoonlijke behoeften van een werknemer die met een sterfgeval te maken heeft.
De ondernemingsraad kan met een initiatiefvoorstel komen om een regeling met de bestuurder af te spreken hoe er met rouwende werknemers wordt omgegaan. Sommige werkgevers hebben de mogelijkheid om bijzonder verlof toe te kennen; het voorkomt de Poortwachterprocedure omdat een werknemer in dat geval niet ziek gemeld wordt. Aan de andere kant hebben arbodiensten ervaring in de begeleiding van rouwende werknemers, zodat die gesteund kunnen worden in hun re-integratieproces. Gemiddeld keren werknemers na zo’n 170 dagen weer terug op het werk na hun rouwperiode, aldus een onderzoek uit 2012 door Arboned.

  • Zelf het wetsvoorstel over het geboorteverlof lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met rouwverlof? Stuur een mail