Rechter beoordeelt besluit ondernemer nauwelijks

Als de ondernemingsraad van Holland Casino een geschil bij de Ondernemingskamer (OK) over het overhevelen van het hele vermogen van de Stichting Holland Casino naar een nieuwe NV verliest, stapt de OR naar de Hoge Raad. Die kijkt vooral naar de gevolgde procedure en nauwelijks naar de inhoud.

Hoge Raad

De Hoge Raad vindt dat de OK een juiste afweging heeft gemaakt en de ondernemer beleidsvrijheid heeft gelaten. Het besluit van de ondernemer om het vermogen over te brengen naar een nieuw op te richten NV wordt dan ook marginaal getoetst. De OR zag in het besluit een voorschot op een aanstaande privatiseren van de onderneming, de bestuurder deelt die mening niet en heeft die overwegingen dan ook niet in zijn besluit betrokken. Zowel OK als de Hoge Raad zijn het met die afweging eens. De OR moet zijn bezwaren in het OR-advies vastleggen, alleen dan moet de bestuurder met die bezwaren in zijn definitieve besluit rekening houden door daar een gemotiveerd besluit over te nemen. Als die bezwaren niet zijn vastgelegd, dan hoeft de ondernemer daar ook geen rekening mee te houden.

Is het een redelijk besluit?

Uit het vonnis wordt duidelijk dat het besluit zelf nauwelijks door de rechter wordt getoetst, maar wordt vooral gekeken of het besluit in redelijkheid tot stand gekomen is. De ondernemer heeft en houdt beleidsvrijheid en de rechter is er niet voor om die vrijheid te treden zolang de adviesprocedure op een juiste manier gevolgd is. Daarbij zal wel gelet worden op de bezwaren die door de OR in het advies zijn vastgelegd. Alleen die bezwaren tellen in de procedure bij OK of Hoge Raad mee om de bepalen of de ondernemer in redelijkheid zijn besluit genomen heeft. Zorg dan ook voor een inhoudelijk, volledig en gemotiveerd advies als er ingrijpende besluiten aanstaande zijn.


Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
Als OR aan de slag met het adviesrecht? Stuur een mail