Handreiking voor de OR over technologische ontwikkelingen

In organisaties en bedrijven spelen de technologische ontwikkelingen een grote rol. De ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de manier waarop gewerkt wordt, maar ook op taken en functies van mensen en vaak ook op de werkgelegenheid. Het is dan ook niet voor niets dat elke ondernemingsraad adviesrecht heeft op een besluit voor het invoeren of wijzigen van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25, 1e lid – onderdeel k). De SER brengt een handreiking voor de OR hierover uit.

De aanschaf van robots, het automatiseren van bedrijfsprocessen, de invoering van nieuwe software voor de organisatie, het zijn allemaal voorbeelden van technologische voorzieningen die gevolgen hebben voor organisatie en personeel. Vaak moet er ook een flinke investering voor gedaan worden, zodat er ook kans is op een samenloop in de adviesaanvraag met een aanvraag voor het aantrekken van krediet (artikel 25, 1e lid – onderdeel i). En als de nieuwe voorziening zo ingrijpend is dat de organisatie gewijzigd moet worden of wijzigingen in de werkzaamheden doorgevoerd gaan worden, dan zijn ook voor die besluiten de adviezen van de OR nodig.
Er is dan ook voor de ondernemingsraad alle aanleiding om vroegtijdig bij technologische ontwikkelingen betrokken te zijn en daar invloed op uit te oefenen. De handreiking van de SER met informatie en tips kan daarbij behulpzaam zijn.


  • De handreiking downloaden? Klik hier
  • Als OR proactief aan de slag met de technologische voorzieningen? Stuur een mail