Blijfbonus voor behoud van schaars personeel

Zo hier en daar, maar vooral in de zorgsector, wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel in dienst te hebben en te houden. Werkgevers bieden soms een premie als werknemers toezeggen voor langere tijd bij de organisatie werkzaam te zijn. Misschien lost dat wat op, maar er kleven ook risico’s aan.

Soms wordt er een premie uitgeloofd voor werknemers die nieuwe collega’s weten aan te brengen voor functies waarvoor een personeelstekort bestaat. Soms wordt een premie ter beschikking gesteld als werknemers zich voor langere tijd willen committeren aan de organisatie. Zo geeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) € 5000 bindingspremie aan specialistisch verplegend personeel als ze bereid zijn om minimaal drie jaar bij het UMCG te blijven werken. Als ze eerder vertrekken moet de premie terugbetaald worden. Ook wil het UMCG overwerk extra belonen. Het UMCG heeft eerder 4 van de 29 operatiekamers moeten sluiten wegens een tekort aan specialistisch personeel, dus is het belang van de werkgever groot om de personeelskrapte in deze functies voor te zijn.

De rol van de ondernemingsraad

De bindingspremie is een regeling waarmee de OR moet instemmen. Feitelijk is het een beloningsregeling die buiten de cao om aan personeel wordt gegeven. Omdat de premie niet in de cao is opgenomen is de OR in beeld om met de regeling in te stemmen. Dat levert vervolgens wel een lastig dilemma op: voor welke functie wordt die premie wel en voor welke wordt die niet ter beschikking gesteld? Bij het UMCG komen zo’n 700 van de 12.000 medewerkers in aanmerking voor zo’n blijfbonus.

Onder voorwaarden instemmen

De OR van het UMCG heeft – volgens de berichtgeving – onder voorwaarden ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur (RvB). De WOR biedt geen mogelijkheid om met een voorgenomen besluit onder voorwaarden in te stemmen. Het is van tweeën één: er wordt wél of níet ingestemd.
Wat wel kan is dat de voorwaarden op een andere manier worden geborgd, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemingsovereenkomst, waarin OR en bestuurder samen hun afspraken vastleggen. De OR van het UMCG wil o.a. een onderzoek naar de motieven van personeel om naar andere ziekenhuizen te vertrekken en naar de benutting van de scholingsmogelijkheden. Uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg blijkt het personeelsverloop in de zorg met 13,3 procent alarmerend hoog.

De cao is er ook om niet op arbeidsvoorwaarden te concurreren

De cao is er juist voor om concurrentie tussen bedrijven en organisaties op grond van arbeidsvoorwaarden uit te sluiten, omdat iedere organisatie in dezelfde branche dezelfde arbeidsvoorwaarden moet toepassen. Met deze aanbreng- en blijfpremies komt dat principe onder fors druk te staan. Tegelijkertijd is het niet loyaal naar collega-organisaties om op deze manier personeel van elkaar te kapen, het komt neer op het verplaatsen van de schaarste. Tweespalt in de organisatie kan ontstaan als werknemers die óók loyaal aan de organisatie zijn niet in aanmerking komen voor een blijfbonus omdat hun functie niet schaars is.

Goed werkgeverschap

Voor het belangrijkste deel draait het bij personeelskrapte om goed werkgeverschap. Het werk moet zo aantrekkelijk zijn dat werknemers er ook zonder premies willen werken. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk autonomie in arbeidstijden te bieden, door opleidings- en doorgroeimogelijkheden te bieden, door een prettige werksfeer te bevorderen, door ondersteunend leiderschap te tonen e.d. De ondernemingsraad doet er dan ook goed aan vooral dát goed werkgeverschap te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van een initiatiefvoorstel.


  • Zelf de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het beloningsbeleid? Stuur een mail