RI&E voor Algemene Branche vernieuwd

Sectoren die geen eigen branchespecifieke RI&E-instrumenten hebben kunnen voor hun risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik maken van algemene RI&E-instrumenten. Die zijn onlangs herzien en vervolgens aangepast.

Het Steunpunt RI&E heeft een aantal branche-instrumenten herzien en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Het gaat om:

  • De Algemene MKB-RI&E;
  • De Kantoren-RI&E
  • Checklist gezondheidsrisico’s.

Gebruikers van deze instrumenten zien de vernieuwde versies vanzelf verschijnen in de ingevulde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat is niet het geval bij de Checklist gezondheidsrisico’s. Om daar wijzigingen te zien, moet de nieuwe versie worden geopend. Deze checklist is uitsluitend te gebruiken voor kleine organisaties waarin niet meer dan 40 uur (bij elkaar opgeteld) door personeel gewerkt wordt.
Organisaties uit branches waarvoor geen branche-RI&E-instrument beschikbaar is, kunnen – als aan de voorwaarden voldaan wordt – gebruikmaken van één van deze drie algemene RI&E-instrumenten.

RI&E moet actueel zijn

Voor alle ondernemingen waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld geldt dat er een actuele RI&E gemaakt moet zijn, en dat die óók door een gecertificeerde arbodeskundige getoetst moet zijn. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de RI&E en de instemming moet worden gevraagd op het moment dat de mening van de OR er nog toe doet. Dat betekent dat het instemmingsverzoek ook de keuze voor het RI&E-instrument moet bevatten, evenals de organisatie/persoon die de RI&E gaat uitvoeren en wie het eindresultaat toetst. De keuze voor een instrument zal vooral bepaald worden door de risico’s die in het bedrijf aanwezig zijn. Aan een RI&E voor een kantoor worden andere eisen gesteld dan aan een RI&E voor een chemiebedrijf.
De nu gewijzigde RI&E-instrumenten zijn gratis te gebruiken.