Ondernemingskamer laat reorganisatiebesluit intrekken

Wat door een werkonderbreking en twee dagen staken niet is bewerkstelligd is door de Ondernemingskamer in Amsterdam wel behaald: het intrekken van een reorganisatiebesluit door de bestuurder.

De dochteronderneming van een Amerikaans vliegtuigonderhoudsbedrijf wilde de helft van het personeel ontslaan vanwege het verplaatsen van werk naar een andere vestiging. Het besluit heeft gevolgen voor 30 van de 60 werknemers.
In de adviesprocedure over dit voorgenomen besluit kreeg de OR te weinig informatie en mede daarom adviseerde de OR het besluit niet door te zetten. Samen met FNV Metaal stapte de OR naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om het voorgenomen besluit te laten terugdraaien.

De Ondernemingskamer

De OK stelde vast dat de adviesprocedure niet goed verlopen is en daarom moet de ondernemer zijn besluit intrekken en al genomen maatregelen terugdraaien. De ondernemingsraad vond dat er te weinig informatie was verstrekt en bovendien weigerde de bestuurder om antwoord te geven op de gestelde vragen door de OR. De OK staat op het standpunt dat het – binnen grenzen – aan de OR is om te bepalen welke informatie voor de adviesprocedure noodzakelijk is en dat de bestuurder – om een zorgvuldige adviesprocedure te volgen – die informatie dient te verstrekken. De ondernemingsraad heeft immers recht op alle informatie de raad voor zijn taak – in dit geval adviseren over een voorgenomen besluit – nodig heeft. Volgens de OK heeft de OR niet in redelijkheid tot een advies kunnen komen en krijgende vakbond en OR gelijk en moet het besluit volledig worden teruggedraaid.

Conclusie

Kortom: de bestuurder heeft een potje gemaakt van de adviesprocedure. Dat wordt o.a. duidelijk door het te laat informeren en betrekken van de bonden bij het voorgenomen besluit.
Sowieso zal de adviesprocedure overnieuw gedaan moeten worden als de ondernemer bij zijn plannen blijft, maar is er ook kans dat de CEO zijn eerdere toezegging nakomt dat er juist extra werk naar de Nederlandse vestiging gehaald gaat worden.

Commentaar

De ondernemingsraad heeft de mogelijkheid aangegrepen om door de procedurele missers van de ondernemer het besluit voorlopig terug te draaien. Die overwinning wordt tenietgedaan als – na een wél zorgvuldige procedure- alsnog het besluit tot halvering van het personeelsformatie genomen wordt, maar het biedt ook de kans om alsnog tot groei van de vestiging te komen. Die kans was er zonder een procedure bij de OK niet geweest.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als Or aan de slag met reorganisaties? Stuur een mail