Aangepaste grenswaarden voor werk met gevaarlijke stoffen

Vanaf 21 augustus 2018 gelden er voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen nieuwe grenswaarden. Deze waarden zijn vastgelegd in het Arbobesluit, zodat daardoor de Nederlandse wetgeving voldoet aan de Europese richtlijn die begin dit jaar werd vastgesteld. In zo’n kwart van de werksituaties is sprake van gevaarlijke stoffen en dus ook van werknemers – dat zijn er meer dan een miljoen – die daarmee in aanraking kunnen komen.

De werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat het personeel onder deze wettelijke grenswaarden wordt blootgesteld aan deze stoffen. Dat gaat via de arbeidshygiënische strategie, waardoor er eerst gekeken moet worden naar alternatieve stoffen die niet of minder schadelijk zijn tot aan het beschermen van medewerkers door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Knelpunten inde blootstelling dienen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gesignaleerd te worden om vervolgens met het plan van aanpak (PvA) te worden opgelost. Voor zowel RI&E als PvA is het instemmingsrecht van OR en PVT van toepassing.
SZW en FNV maakten een Stoffencheck-app en instructiefilmpjes voor het werken met gevaarlijke stoffen.


  • Overzicht grenswaarden gevaarlijke stoffen bekijken? Klik hier
  • Instructievideo SZW over het werken met gevaarlijke stoffen: klik hier
  • Instructievideo FNV over het werken met gevaarlijke stoffen: klik hier
  • Stoffencheck app voor iPhone: Klik hier
  • Stoffencheck app voor Androïd: klik hier
  • Meer lezen over het werken met gevaarlijke stoffen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het werken met gevaarlijke stoffen? Stuur een mail