Fusiegedragsregels niet nageleefd

De FNV kwam via een persbericht aan de weet dat er een fusie had plaatsgevonden. Geen van de fusiepartijen heeft pogingen ondernomen om de betrokken vakbond te informeren en de gedragsregels bepalen dat dit wel moet.
De behandeling in de Geschillencommissie ging voor een groot deel over ontvankelijkheid van de partijen. Zo vonden de bedrijven dat de FNV geen rol had bij deze fusie, omdat er geen cao meer van toepassing was waarbij de FNV betrokken is geweest. Daarnaast vonden de bedrijven dat de verkeerde partijen waren opgeroepen voor de behandeling van het geschil. Dat had onder meer te maken met de holdingstructuur van de kopende partij.
De Geschillencommissie heeft uiteindelijk geconcludeerd dat zowel bond als de fusiepartners ontvankelijk zijn in de behandeling van het geschil.
De uiteindelijke inhoudelijke behandeling van de FNV-klacht: ‘de partijen hebben artikel 3 en 4 van de Fusiegedragsregels overtreden’ was een stuk korter. En de uitspraak is duidelijk: de fuserende partijen hebben de Fusiegedragsregels geschonden en hadden van te voren de bonden over de verkoop/fusie moeten informeren. Het verweer van de fusiepartners dat dit niet nodig was omdat er geen personele gevolgen waren, houdt volgens de Geschillencommissie geen stand. Ook in dat geval is het tijdig melden van de fusie verplicht, daarover heeft de Geschillencommissie als een eerder een uitspraak gedaan.
De Fusiegedragsregels zijn door de SER opgesteld om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen. De betrokken vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig worden geïnformeerd over een op handen zijnde fusie, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen dan de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad advies aan de ondernemer uitbrengen. Als de betrokken vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. De uitspraak van de Geschillencommissie heeft geen boetes of andere juridische gevolgen. Wel worden – als smet op het blazoen – in de uitspraak de namen van de betrokken bedrijven bekend gemaakt.

  •  Samenvatting lezen van de uitspraak? Klik hier
  •  De uitspraak zelf lezen? Klik hier
  •  SER-fusiegedragsregels 2015 downloaden? Klik hier
  •  Als ondernemingsraad betrokken bij een fusie en is daarbij advies & ondersteuning nodig? Klik hier