Wijziging WOR voor verplicht gesprek over topbeloningen

Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder gesproken moet worden over de (top)beloningen en beloningsverschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is in januari al door de Tweede Kamer aangenomen. 
 
Minister Wouter Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat ondernemingsraden meer invloed krijgen op de lonen en loonverschillen. In de WOR zou het overlegrecht in artikel 23 uitgebreid moeten worden om de verplichting tot het overleg over de beloningsverschillen mogelijk te maken: ‘In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder
geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen’.
Het genoemde artikel 31d bevat al veel langer het recht van de ondernemingsraad op de informatie van de ondernemer over de  beloningsverhoudingen ‘De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen’. Daarbij wordt ook geregeld de OR ook over de wijzigingen in de beloningsverhoudingen geïnformeerd moet worden. 
Nederland staat bekend om zijn preutsheid op het gebied van het inkomen. Amerikanen vertellen moeiteloos wat ze verdienen, maar in Nederland zijn we dat niet gewend. Daarom mag voor de informatie over de inkomens functies worden samengevoegd tot er een groep van ten minste vijf personen ontstaat (artikel 31d – 4e lid). 
 
  • Meer lezen over het wetsvoorstel? Klik hier
  • Het wetsvoorstel zelf lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met beloningsverhoudingen? Klik hier