Transitievergoeding bij deeltijdontslag?

Als je als medewerker wordt ontslagen en vervolgens volgens dezelfde voorwaarden als voorheen een deeltijdcontract aangeboden krijgt, heb je dan recht op een volledige transitievergoeding? Een werknemer die dat overkwam  stapte naar de rechter toen de werkgever die volledige vergoeding niet wilde betalen. 
 
De werkgever krijgt van het UWV toestemming om een medewerker te ontslaan vanwege tegenvallende bedrijfseconomische resultaten. Het UWV weegt mee dat de werknemer aansluitend aan zijn ontslag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt tegen dezelfde voorwaarden als voorheen. De werknemer vindt dat hij recht heeft op een volledige transitievergoeding omdat hij aan alle wettelijke eisen voor de transitievergoeding voldoet. Zo heeft hij meer dan 24 maanden gewerkt (21 jaar in dit geval) en is de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd. 
 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter ziet dat de letterlijke tekst van de wet geen rekening houdt met een nieuwe tweede arbeidsovereenkomst. Ook de geschiedenis van de wet in het parlement voorziet niet in dergelijke situaties. Daarom baseert de rechter zijn oordeel op de bedoeling van de wet. De transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk te bekostigen. Daarom oordeelt de rechter dat deze werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, naar rato van de daadwerkelijke vermindering van zijn dienstverband. De Wwz makt wel wat uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, maar deze casus valt daar niet onder.
De werkgever had als kleine ondernemer een beroep kunnen doen op de regeling voor kleine ondernemers waardoor de tijd voor 1-1-2013 niet meetellen voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Daarvoor moet hij binnen drie maanden zijn vordering op deze regeling indienen, maar hij was te laat. Ook de Overbruggingsregeling  – daarvoor is drie boekjaren met een negatief resultaat nodig – kan niet gebruikt worden. De werkgever heeft weliswaar drie jaren op rij verlies geleden, maar heeft door het verkopen van een afgeschreven vrachtwagen niet volledig aan de voorwaarden voldaan. Daardoor is er geen mogelijkheid voor het vaststellen van een lagere transitievergoeding.
 
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een ontslagregeling? Klik hier