Wat weet je van je arbeidsveiligheid?

Elke ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de (wettelijke) regels en gemaakte afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De veiligheid van de mensen in het bedrijf maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. En kennis van de eigen arbeidsveiligheid is natuurlijk de basis om goed toezicht te kunnen houden. Dát is nu te testen.
 
De test is weliswaar ontwikkeld voor ZZP-ers, maar geeft elke medewerker in loondienst óók zicht op zijn eigen arbeidsveiligheid. Na de keuze voor de sector waarin je werkt – o.a. de bouw en de zorg –  volgen twaalf stellingen. Na beantwoording volgt daaruit een persoonlijk risicoveiligheidsprofiel. 
Als collega’s dezelfde test ook uitvoeren ontstaat er beeld van de veiligheidssituatie van de medewerkers. Als daar aanleiding voor is kan de ondernemingsraad de uitkomsten bespreken met de preventiemedewerker of arbo-coördinator, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. 
 
  • De test uitvoeren? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsveiligheid? Klik hier