OR aan de slag met sociale media

Zo langzamerhand is het gebruik van smartphones, tablets en laptops niet meer weg te denken uit het bedrijvige leven. Van bedrijfsleven tot zorg; overal wordt er met digitale gegevensverwerking gewerkt; voor orderverwerking, medicijnverstrekking, patiënten/cliëntendossiers e.d.. De digitale hulpmiddelen bieden de OR een uitgelezen mogelijkheid om van sociale media gebruik te maken om de achterban te informeren en te raadplegen. 
 
Met behulp van sociale media kan elke OR wat aan zijn imago doen. Vers nieuws, leuke filmpjes, actuele vraagstukken bieden mooie kansen om collega’s meer zicht te geven op wat de OR zoal doet en probeert te bereiken. De sociale media zijn uitermate geschikt om aan de achterban te melden wat de OR probeert te bereiken en hoever de OR daarmee gevorderd is. De achterban is doorgaans niet zo geïnteresseerd in procedures, maar wil vooral weten wat er uiteindelijk is bereikt of is afgesproken. Een eigen Facebookpagina voor de OR of een actief Twitter-account van de OR zijn geschikte middelen om de achterban te informeren en te raadplegen. Sommige ondernemingsraden hebben een interne Whats’App om elkaar snel te kunnen bereiken, maar zo’n vorm is natuurlijk ook mogelijk om geïnteresseerde collega’s te informeren of om hun mening te vragen. 
En wat te denken van de mogelijkheid om via aanbieders als YouTube, Facebook Live of Periscope een live mee te kijken met een OR- of overlegvergadering. Er zijn bestuurders die zelf ook actief op de sociale media zijn door wekelijks te bloggen over wat ze in de organisatie hebben meegemaakt. Die zijn misschien ook wel te porren voor een livestream-experiment.
 

Combineer je sociale media met de traditionele middelen

‘Elk voordeel heeft ook een nadeel’, zo sprak een belangrijke Nederlandse filosoof. Om alleen via sociale media met de achterban te communiceren is in veel gevallen niet genoeg. Het persoonlijke contact/gesprek met collega’s heeft een grotere uitwerking dan de berichtjes, foto’s, video’s via de sociale media. En lang niet altijd is iedereen van het personeel digitaal actief, dus is zijn aanvullende middelen nodig om ook die collega’s te bereiken en te informeren of te raadplegen. 
Met sociale media kan de ondernemingsraad een grote groep medewerkers in één keer bereiken; is op die manier kennis te vergaren, maar ook ideeën, meningen, standpunten, criteria en de steun daarvoor, en blijft de OR zichtbaar voor de achterban en ontstaat er een netwerk waarop verder gebouwd kan worden. Voorwaarde is wel dat de OR zijn media structureel blijft gebruiken en inzetten. Een enkel berichtje op mail, Yammer, Facebook of Twitter zal geen structurele bijdrage leveren aan imago en betrokkenheid bij de medezeggenschap. Als de OR zich via social media op de achterban wil richten, doe dat dan actief, maar blijf dat dan ook actief doen. Een OR-lid of PR-commissie verantwoordelijk maken voor een actieve social media-inzet is dan ook zeker aan te bevelen.
 
Het opzetten en bijhouden van de sociale media kost tijd. Bekijk na een poosje of die tijd voldoende heeft opgeleverd. Zo kan onder meer bekeken worden hoe vaak er op berichten is gereageerd en hoe die reacties te omschrijven zijn. Bekijk hoe vaak berichten van ‘applaus’ zijn voorzien door een duimpje, smile-tje en likes.   Bekijk hoe vaak berichten binnen of buiten het netwerk zijn gedeeld. 
Voordat de OR actief aan de slag gaat; is het handig om een communicatieplan te maken. Uiteindelijk zijn de sociale media een middel om te communiceren. Daarmee kan worden vastgelegd hoe er gecommuniceerd kan worden, maar nog niet wat.
Zorg dan ook eerst dat de ondernemingsraad zijn missie en visie helder heeft en zorg er ook voor dat de communicatie met de achterban daar een rol in heeft. Dát is het vertrekpunt om onderzoek te doen naar geschikte middelen om die communicatie vorm te geven. 
 

Tips & Trics

 • Zo ervoor dat de inzet van social media logischer wijze voortvloeit uit de missie en visie van de ondernemingsraad; 
 • Hou het beknopt en overzichtelijk. Beter een paar middelen inzetten dan een hele reeks;
 • Actualiteit is van groot belang. Niemand zit op oud nieuws te wachten; dus begin er alleen aan als er voldoend tijd en energie beschikbaar is om de media te onderhouden;
 • Vraag eens wat collega’s welke social media ze geregeld gebruiken. Als ze niet Twitteren, dan is het niet erg logisch om dat middel vervolgens als OR in te zetten voor de communicatie met de achterban;
 • Voordat je op de ‘send’-knop drukt stel je zelf dan de vraag of je het bericht zou lezen of het filmpje zou bekijken, liken of delen. Een uitnodigende kop boven een berichtje doet soms wonderen;
 • Een gerichte en duidelijke vraag stellen aan de achterban levert ongetwijfeld reacties op. Gesloten vragen krijgen het karakter van een poll. Op die manier weet je of er – al dan niet – draagvlak is voor een standpunt. Open vragen geven veel meer de kans op inhoudelijke reacties en meningen. Daarmee kan de raad vervolgens zijn eigen mening vormen en aanscherpen;
 • Houd je berichten actueel. Niemand zit nog te wachten op nieuws uit 2017. Benoem een moderator die de media op dat gebied in de gaten houdt;
 • Mensen checken hun mobieltje doorlopend. Ook na kantoortijd, dus zet er ’s avonds ook eens wat op;
 • Filmpjes en vlogs hebben altijd veel bekijks; dus wordt handig in het maken en online zetten van je materiaal. 
 • Vraag eens om foto’s van onveilige werksituaties; naast de RI&E komt de OR ook op die manier aan de weet wat er verbeterd moet worden;
 • Een social media-code is van belang over wat wel en wat niet in aanmerking komt voor publicatie. Vraag toestemming voor publicatie aan de collega’s  die op de foto staan en ‘blur’ ze als ze dat niet willen. 
 • Spreek ook met de bestuurder af binnen welk speelveld/kaders de OR zich actief op social media kan en mag begeven. Bestuurders willen natuurlijk niet dat eventuele ‘vuile was’ op die manier de pers bereikt.

 

Als OR aan de slag met social media? Klik hier