Moet de werknemer de boete betalen?

Een chauffeur is via een uitzendbureau voor een bedrijf aan het werk en overtreedt de wettelijke rij- en rusttijdenregeling. Als het bedrijf daarvoor een boete van € 2680 ontvangt wordt die naar het uitzendbureau gestuurd. Die stelt vervolgens de chauffeur voor de boete aansprakelijk en wil het boetebedrag met het salaris verrekenen. Kan en mag dat wel?
 
Werknemers zijn – op grond van Artikel 7:661 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek – lang niet altijd aansprakelijk voor de schade die ze bij de werkgever hebben veroorzaakt. Dat wordt anders als die schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit een uitspraak van de Hoge Raad werd in 2008 al duidelijk dat in die gevallen de boete wél op de werknemer kan worden verhaald.
Ook kunnen in de arbeidsovereenkomst  bepalingen zijn opgenomen waarin de werknemer wél aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Of dat wel of niet het geval is hangt samen met de aard en de beloning van de opgedragen werkzaamheden, evenals de aard en duur van het dienstverband en het risico dat het werk met zich meebrengt.
 
De uitzendorganisatie vindt dat de werknemer door het overtreden van de rij- en rusttijdenregels een boete heeft uitgelokt en er daarom zelf verantwoordelijk voor is en daarom de boete op het loon van de werknemer willen verhalen. De chauffeur stapt daarop naar de kantonrechter.
De rechter vindt dat de werkgever in dit geval geen beroep kan doen op het arrest van de Hoge Raad; het roekeloos rijden en daarbij een verkeersovertreding maken is iets anders dan het overtreden van rij- en rusttijdenregels. Bovendien ontkent de chauffeur dat hij deze regels heeft overtreden. Uit het Franstalige proces verbaal wordt niets duidelijk over de aard en de ernst van de overtredingen en de omstandigheden waaronder die zijn begaan.
Daarnaast vindt de kantonrechter dat de hoogte van de boete van € 2680 niet in verhouding staat tot het salaris van de chauffeur. Het loon van de chauffeur is niet zodanig dat daarvan dergelijke boetes betaald kunnen worden. Het uitzendbureau moet daarom de boete betalen en mag die niet inhouden op het salaris van de chauffeur. 
 
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met boetes in de onderneming? Klik hier