Inspectie SZW gaat discriminatie tegen

Nogal altijd is het nodig om werk te blijven maken van het tegengaan van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie op de werkvloer. Inspectie SZW heeft in het Jaarplan 2018 opgenomen om daar in het komend jaar mee aan de slag te gaan. Elke ondernemingsraad heeft óók een taak op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), dus ook de OR kan werk maken van het tegengaan van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie
 
Ruim een half miljoen werknemers hebben met pestende collega’s te maken; dat is niet leuk voor het plezier in het werk en levert werkgevers door oplopend verzuim een extra kostenpost op. Eén op de zeven werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag – zoals het pesten – tussen collega’s onderling, ze verzuimen vervolgens drie keer zo vaak als andere werknemers. Maar liefst 37% van gepeste werknemers heeft burn-outverschijnselen.
Inspectie SZW gaat in 2018 met speciaal team de arbeidsdiscriminatie te lijf en doet dat vooral bij die organisaties waarover PSA-meldingen zijn binnengekomen. Het ministerie gaat ook bijeenkomsten over arbeidsdiscriminatie organiseren. SZW is ook op zoek naar een innovatieve interventie die bedrijven aanzet om de oorzaken op het gebied van gedrag en cultuur aan te pakken. Daarvoor start binnenkort een pilot.
 

Ook de ondernemingsraad kan wat doen

Voor de ondernemingsraad is de wegwijzer ‘Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie op het werk’ een handig hulpmiddel om problemen op dat gebied bespreekbaar te maken én oplossingen aan te dragen om de intimidatie tegen te gaan. 
Natuurlijk is er overleg nodig met de bestuurder, want hij is officieel verantwoordelijk om beleidsmatige maatregelen te treffen om de PSA bij de organisatie binnen de perken te houden. Gewijzigde regelingen op dit gebied behoeven de instemmingsrecht van de OR (artikel 27, 1e lid, onderdeel d – arbeidsomstandigheden). 
 
  • Wegwijzer ‘Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie op het werk’ downloaden? Klik hier
  • Jaarplan SZW 2018 downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de PSA? Klik hier