Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2017

In 2017 kwamen maar liefst 70 mensen om door een arbeidsongeval. De meeste arbeidsongevallen vonden – opnieuw – plaats in de bouw. Maar ook in andere sectoren zijn arbeidsongevallen met dodelijke afloop geregistreerd.  Er is aandacht nodig voor veiligheid op de werkvloer, want het aantal ongevallen stijgt – met name in de bouw – zeer sterk. Jaarlijks zijn er zo’n 450.000 arbeidsongevallen, waarvan 70 met dodelijke afloop. Bijna de helft van de werknemers (220.000) heeft letsel door het ongeval en verzuimt daardoor minimaal 1 dag. 20.000 werknemers hebben na een half jaar nog steeds te maken met letsel en verzuim.
 
In de bouwsector is het aantal arbeidsongevallen met een dodelijke afloop het sterkst toegenomen in 2017. De laatste twee jaar is dat aantal verdubbeld. Van negen doden in 2015 tot 20 in 2017. 
Volgens Inspectie SZW is de stijging te wijten aan een toename van het aantal onderaannemers, zzp’ers en  arbeidsmigranten in de bouw. Er zijn onveilige situaties rond steigerbouw, het gebruik van apparatuur en aan het werk zetten van onervaren en onopgeleide werknemers. Hierdoor neemt het risico op arbeidsongevallen toe en komen bovendien beduidend meer bijna-ongevallen voor. De bijna-ongevallen zijn een goede graadmeter voor wat er echt mis kan gaan, maar de bijna-ongevallen worden vaak niet gemeld. In veel bedrijven is het verplicht bijna-ongevallen te melden, maar er bestaat geen formele plicht die ook bij Inspectie SZW te melden.
 

Dodelijke arbeidsongevallen in andere sectoren

Volgens de Stichting Arbeidsongevallen waren er in 2017 ook in de transportsector meer dodelijke ongevallen. Er kwamen zeker vijf mensen om door een arbeidsongeval met een heftruck. Ook hier lijken gebrek aan opleiding en veiligheidsbewustzijn een rol te spelen. Daarnaast overlijden er nog jaarlijks werknemers aan een chronische ziekte die veroorzaakt is door werken met gevaarlijke stoffen, zoals OPS (schildersziekte) en ziektes die veroorzaakt zijn door het werken met asbest of kwartsstof. In het totaal overlijden er jaarlijks zo’n 4100 mensen als gevolg van hun werk. Er is dus genoeg werk aan de winkel om dat aantal naar beneden te brengen.
De stichting adviseert de bouw daarom hetzelfde te doen als de metaalsector. Die introduceerde het  veiligheidsverbeterprogramma 5x beter, een uitgebreid programma om bekende arbeidsrisico’s in de branche aan te pakken. De bouwsector wil een taaleis opnemen in de nieuwe cao, zodat communicatieproblemen tijdens het werk voorkomen worden. 
 
  • Meer lezen over 5x beter, het veiligheidsverbeterprogramma van de metaalsector? Klik hier
  • Meer lezen over de arbeidsongevalmeldingen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met veilige arbeidsomstandigheden? Klik hier