Mag ik mijn oude baan terug?

Als een medewerker zijn baan heeft opgezegd, vervolgens spijt krijgt en wil terugkeren naar zijn oude baan bij zijn oude werkgever. Kan dat en… wat zijn de gevolgen ervan voor zijn arbeidsovereenkomst? En wat is de Ragetlie-regel?
 
Spijt krijgen van een besluit; het komt geregeld voor. Maar wat als je je baan met een vaste arbeidsovereenkomst zelf opzegt, vertrekt naar een andere werkgever en je het daar niet naar je zin hebt. Dan kan het zomaar zijn dat je terug wil naar je oude baan. En als de vacature die je bij je oude werkgever hebt achtergelaten nog niet vervuld is, dan zou je weer terug kunnen keren in je oude functie. Maar mag de werkgever je dan een tijdelijk contract aanbieden en ook nog eens een proeftijd bedingen?
 

Ragetlie-regel

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen zes maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan eindigt die arbeidsovereenkomst niet van rechtswege na afloop van de afgesproken termijn, maar moet worden opgezegd of ontbonden. Dát is in het kort wat de werking van de Ragetlie-regel inhoud. In dit geval kan een de spijtoptant wel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangenomen, maar kan de werknemer – vergelijkbaar met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – aan het einde van de afgesproken periode alleen via opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst ontslagen worden. 
Zoals vaker is bestaan er uitzonderingen op de regel. Als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd door de werkgever en hij daarvoor de schriftelijke instemming van de werknemer heeft gekregen, of als het UWV toestemming heeft gegeven of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, dan is de Ragetlie-regel niet van toepassing. Dat is ook het geval als het dienstverband bij een faillissement is opgezegd door de curator.
Samenvattend: als de werknemer zelf zijn ontslag heeft genomen na een baan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan heeft hij binnen zes maanden recht op een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de werkgever hem weer in dienst wil nemen. Als er een contract voor bepaalde tijd wordt afgesproken, dan loopt die aan het einde van de termijn niet van rechtswege af.
 

Proeftijd

Een proeftijd afspreken is niet toegestaan voor een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever voor de zelfde baan. Een proeftijd mag wel als voor de nieuwe arbeidsovereenkomst andere competenties, vaardigheden en verantwoordlijkheden van de werknemer worden gevraagd. 
Een proeftijd biedt de werkgever de gelegenheid om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de functie. In het geval die werknemer eerder al daar gewerkt heeft is het afspreken van een proeftijd voor het opnieuw gaan werken in zijn oude functie niet toegestaan. 
 
Uitspraak van de Hoge Raad lezen over de Ragetlie-regel? Klik hier