Adviesprocedure zonder motieven voor het besluit

Het loopt niet allemaal op rolletjes als de ondernemingsraad van een bedrijf dat sleepdiensten levert om advies wordt gevraagd onder meer over het opheffen van de functie van magazijnbeheerder. De ondernemingsraad maakt zelfs een eigen berekening, maar die wordt niet door de bestuurder meegenomen in zijn definitieve besluit. De OR laat het er niet bij zitten en stapt naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.
 
De ondernemingsraad geeft een negatief advies over de voorgenomen organisatiewijziging, maar als de bestuurder dat advies niet overneemt stapt de OR naar de OK. 
Pas bij de behandeling door de Ondernemingskamer geeft de bestuurder aan waarom hij zijn voorgenomen besluit wil nemen. In de adviesaanvraag ontbreekt die motivatie. De beweegredenen voor het besluit horen onderdeel te zijn van de adviesaanvraag, evenals het besluit zelf en de gevolgen voor het personeel en de maatregelen die getroffen worden om die gevolgen op te vangen. 
De OK neemt er geen genoegen mee dat pas bij de behandeling in de OK die beweegredenen aan de orde komen. Ook heeft de bestuurder de berekeningen die de OR zelf heeft gemaakt niet meegenomen in zijn uiteindelijke besluit. Daarom oordeelt de OK dat de bestuurder het besluit niet in redelijkheid heeft genomen. Het besluit moet worden teruggedraaid met name die voor het vervallen van de functie van de magazijnbeheerder.
 

Commentaar

De meeste adviesaanvragen bevatten vooral veel motivatieargumenten voor het besluit. Als er al wat ontbreekt aan een adviesaanvraag, dan is dat vaak dat het besluit niet helder is, er geen gevolgen voor het personeel worden benoemd en dat in dat geval zeker ook de maatregelen om die gevolgen op te vangen ontbreken. Een rammelende adviesaanvraag kan dan ook gemakkelijk tot problemen, conflicten of zelfs rechtszaken leiden. Het feit dat in de adviesprocedure door de bestuurder geen aandacht is gegeven aan de motieven is hem dan ook aan te rekenen. Dat hij in dit geval de OR niet serieus genomen heeft door voorbij te gaan aan de alternatieve berekening de raad gemaakt heeft, wordt hem ook niet in dank afgenomen. 
 
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een reorganisatie? Klik hier