Wet Invoering Extra Geboorteverlof ingediend

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de partner M/V bij de geboorte van hun kind meer dagen vrij krijgt. Het verlof gaat volgend jaar van twee naar vijf dagen, zo is de bedoeling.
 
De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) zorgt ervoor dat partners in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.
Afhankelijk van de situatie kan het geboorteverlof direct na de geboorte worden opgenomen, maar kan ook worden gewacht tot bijvoorbeeld de kraamverzorging is afgelopen. 
 
Als een werknemer na de geboorte langer vrij wil zijn om mede voor zijn/haar kind te zorgen kan hij/zij extra geboorteverlof opnemen tegen 70% van het loon.  Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt van vier naar zes weken verlengd. 
Verbetering van de geboorteverlofregeling was – ook wat de SER betreft – wel gewenst. Op dit moment hebben partners recht op twee doorbetaalde verlofdagen en kunnen daarnaast nog drie (meestal) onbetaalde dagen opnemen. Een enkel bedrijf betaalt deze drie extra dagen wel door.
Tot 19 maart 2018 kan via een internetconsultatie op het wetsvoorstel worden gereageerd.
 
  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het personeelsbeleid in de organisatie? Klik hier