OR probeert autonomie te behouden

De ondernemingsraad van ziektekostenverzekeraar De Friesland heeft bij de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam geprobeerd de autonomie van het bedrijf te behouden. Dat is niet gelukt en daarom mag De Friesland fuseren met een andere dochter van verzekeraar Achmea.
 
Als FBTO – een apart onderdeel van De Friesland – in financiële problemen komt wil eigenaar Achmea dat zowel De Friesland als FBTO gaan fuseren met een ander onderdeel van het concern: Zilveren Kruis. De OR van De Friesland wil de autonomie van de onderneming behouden en stelt voor alleen FBTO te laten fuseren met Zilveren Kruis. Ook op die manier kunnen de problemen van FBTO worden opgelost zonder dat de relatieve autonomie van De Friesland wordt ingeleverd.
 
De Ondernemingskamer stelt vast dat de OR te laat was met het aantekenen van beroep. Daar staat één maand voor, gerekend vanaf het moment waarop de bestuurder zijn besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad kenbaar maakt (WOR, artikel 26, 2e lid). In dit geval is die termijn overschreden. Volgens de OK was de OR eerder op de hoogte van de feitelijke situatie. Alle andere bezwaren van de OR worden vervolgens niet door de OK overgenomen. Er wordt vooral een procedurele afweging gemaakt door de OK met ‘heeft de bestuurder in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen’ als centrale vraag. 
Volgens de OK heeft Achmea tijdens de procedure de bereidheid laten zijn om de regionale positie – en daarmee de relatieve autonomie – zoveel mogelijk te ontzien. Daarmee gaat de fusie gewoon door, maar zijn er misschien mogelijkheden om voor De Friesland nog een vorm van relatieve autonomie te behouden.  
 
  • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het adviesrecht van de OR? Klik hier