OR heft onderdeelcommissie op. Mag dat?

Als een onderdeelcommissie (OC) het vertrouwen in de directie van het onderdeel opzegt stopt het overleg dat de OC met hun bestuurder heeft. De ondernemingsraad vertaalt het stoppen van het overleg als dat de leden van de OC hun taken en bevoegdheden hebben neergelegd en besluiten de OC te ontbinden. Daar gaan twee OC-leden via hun vakorganisatie tegen in beroep bij de voorzieningenrechter.
 
De vakorganisatie stelt zich op als belanghebbende namens twee OC-leden in deze kwestie en kan op die grond naar de kantonrechter. De ondernemingsraad heeft tien onderdeelcommissies ingesteld. Met één van die tien zijn er nu problemen. Waar een OR een OC mag oprichten (op grond van artikel 15 lid 1 WOR), kan ook worden aangenomen dat een OR een OC zou mogen ontbinden. De voorzieningenrechter wil niet op de stoel van de OR gaan zitten om te bepalen of de raad een juiste beslissing heeft genomen om deze OC op te heffen.
Daarbij komt dat de OR bezig is om een nieuwe vorm van medezeggenschap op onderdeelniveau in te stellen en dat twee van de OC-leden al te kennen hebben gegeven zich daarvoor beschikbaar te stellen. 
 
De ondernemingsraad kan OC’s instellen als dat een goede toepassing van de wet bevordert. Onderdeelcommissies kunnen vanuit de ondernemingsraad bevoegdheden overgedragen krijgen, bijvoorbeeld het advies- of instemmingrecht om zelf adviesaanvragen en instemmingsverzoeken die over het eigen onderdeel gaan te behandelen. Voorwaarde voor het instellen van een OC is dat het onderdeel over een eigen leidinggevend moet beschikken. OC-leden kunnen door de OR worden benoemd maar kunnen ook worden gekozen. Een OC heeft geen mogelijkheid om rechtsgedingen te voeren, evenmin is er een adviesrecht op ontslag of benoeming van de leidinggevende van het onderdeel. Als een OC door de OR wordt ingesteld moet dat aan de hand van een instellingsbesluit gedaan worden. In het instellingsbesluit worden samenstelling, taken en bevoegdheden vastgelegd.
Het is niet verplicht dat een OR-lid onderdeel van de OC uitmaakt, maar handig is dat wel. OC-leden dienen werkzaam in het onderdeel te zijn. Als het OC-lid tevens OR-lid is hoeft dat niet.
 
 • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 • Als ondernemingsraad aan de slag met het instellen (en intrekken) van een onderdeelcommissies de OR? Klik hier

9 reacties

 1. 2buffoon op 22 juni 2022 om 16:29

  1michaelmas 2. 1hispanic op 4 juli 2022 om 17:03

  2anything 3. writing editing service op 5 juli 2022 om 15:05


 4. dissertation help scam op 5 juli 2022 om 18:39


 5. Anoniem op 5 juli 2022 om 22:03

  buy dissertation writing services https://dissertationwritingcenter.com/ 6. writing your dissertation in a week op 6 juli 2022 om 04:02

  buy dissertations online https://examplesofdissertation.com/ 7. how long is a doctoral dissertation op 6 juli 2022 om 08:00


 8. dissertation writing assistance op 6 juli 2022 om 13:30

  dissertation writing plan https://businessdissertationhelp.com/ 9. dissertation paper writing service op 6 juli 2022 om 15:13

  help writing a dissertation https://customdissertationwritinghelp.com/