Instemmingsrecht op preventiemedewerker inruilen

De ondernemingsraad van het RadboudUMC in Nijmegen heeft zijn instemmingsrecht op de benoeming van de preventiemedewerker ingeruild bij de bestuurder. Daar staat tegenover dat de preventiemedewerkers beter worden opgeleid en leidinggevenden van afdelingen verplicht zijn om zich voor deze functie in te zetten.
 
In het Radboud Universitair Medisch Centrum zijn zo’n 300 preventiemedewerkers actief. Sinds 1 juli 2017 heeft de ondernemingsraad door de wijzigingen in Arbowet en Arbobesluit instemmingsrecht op de benoeming persoon van de preventiemedewerker. Het natuurlijk een tijdrovende zaak voor de ondernemingsraad om – middels een instemmingsprocedure – telkens betrokken te worden bij de benoeming van deze preventiemedewerkers. De OR constateerde ook dat de preventiemedewerkers niet altijd even serieus genomen worden en het soms lastig blijkt om medewerkers voor deze functie te interesseren. 
OR en bestuurder hebben in de vorm van een ondernemingsovereenkomst vastgelegd dat de OR afziet van het instemmingsrecht op de benoeming van de preventiemedewerker. Daar staat tegenover dat de preventiemedewerkers beter worden toegerust voor hun taak en dat leidinggevenden zich beter moeten inzetten voor deze functionaris. Daarmee zou het voor medewerkers makkelijker moeten worden om met klachten, ideeën e.d. naar de preventiemedewerker te stappen. De preventiemedewerkers zijn ook degenen die het onderwerp grensoverschrijdend verbaal gedrag op de afdeling bespreekbaar maken en zich naast de veiligheid ook met welzijn en gezondheid van hun collega’s bemoeien. 
 
  • Meer lezen over veilig werken in het Radboud UMC? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de taak van de preventiemedewerker? Klik hier