Instemming OR blijkt niet voldoende

Als een werkgever – na instemming door de ondernemingsraad – de pensioenregeling eenzijdig wijzigt, stapt een werknemer naar de kantonrechter. Door het besluit van de werkgever moet de werknemer ook gaan bijdragen aan de pensioenpremie. Bij kantonrechter verliest de werknemer en hij gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Wat oordeelt die?
 
In de arbeidsovereenkomst van de werknemer is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Daarmee kan de werkgever  – in het geval van zwaarwegende belangen – eenzijdig afwijken van de gemaakte afspraken. In dit geval ging het om het geheel of gedeeltelijk betalen door de werkgever van de pensioenpremie.
De werkgever heeft van de ondernemingsraad instemming gekregen voor de wijziging in de pensioenregeling waardoor werknemers óók gaan bijdragen aan de betaling van de pensioenpremie. Met het beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding voert de werkgever de nieuwe regeling in. 
Een van de werknemers is het niet eens met deze gang van zaken en stapt naar de kantonrechter en vervolgens naar het Gerechtshof.
Daar komt de vraag aan de orde of er inderdaad sprake is van een zwaarwegend belang voor de werkgever. Het enkele feit dat de ondernemingsraad heeft ingestemd met de regeling is voor het hof onvoldoende. De werkgever geeft aan dat er verslechterende bedrijfsresultaten zijn en dat er een aantal kostenreducties zijn doorgevoerd. Het Hof vindt dat de werkgever niet kan aantonen dat de benodigde investeringen niet gedaan kunnen worden omdat de premies voor de pensioenregeling betaal moeten worden. Ook wordt het argument dat de huidige regeling waarin de werkgever alles betaald niet marktconform zou zijn wordt afgewezen. 
 

Instemmingsrecht werkt niet rechtstreeks door in arbeidsvoorwaarden

Instemming van de ondernemingsraad heeft geen directe doorwerking in de primaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers en dus ook niet op hun individuele arbeidsovereenkomsten. De instemming van de OR heeft dus geen invloed op het gewicht van het zwaarwegend belang dat nodig is om met succes een beroep te kunnen doen door de werkgever op het eenzijdig wijzigingsbeding. De werkgever slaagt er niet in om dat belang aan te tonen. De werkgever verliest, de werknemer wint. 
 
  • Zelf de uitspraak van het Hof lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het instemmingsrecht van de OR? Klik hier