Fulltime OR-lid in parttimefunctie

Elke medewerker heeft sinds 1-1-2016 het recht om op grond van de Wet flexibel werken aanpassing te vragen van zijn arbeidsduur. Dat doet een OR-lid ook, maar zal door het inperken van haar arbeidstijd alleen nog maar OR-werk doen en geen tijd hebben om de oorspronkelijke bedongen arbeid uit haar arbeidsovereenkomst uit te voeren. De werkgever wijst haar verzoek af. Uiteindelijk wordt de kantonrechter gevraagd een uitspraak te doen.
 
De werkgever vindt dat de werkneemster naast haar OR-werk ook voeling moet houden met wat er in de organisatie leeft. Als iemand alleen OR-werk doet is daar geen sprake meer van, aldus de werkgever. 
Het OR-lid maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ondernemingsraad en werkt daar 16 uur per week voor. Daarnaast is ze nog voor 8 uur per week actief als klantadviseur. Juist die 8 uur wil ze minder gaan werken. Ze merkt dat het lastig is om de ontwikkelingen in haar werkveld in deze 8 uur bij te houden. Dat is juist voor de werkgever het argument om het verzoek tot aanpassing af te wijzen. Voor de functie van klantadviseur wordt 20 uur per week als minimum gedacht. 
 
De kantonrechter ziet geen enkel bezwaar in de aanpassing van de arbeidsduur. OR-werk is gewoon werk en dient niet anders bekeken te worden dan andere taken in de organisatie. In veel organisaties zijn OR-leden ook actief in groepsondernemingsraden en/of centrale ondernemingsraden en zijn dan een volle werkweek vrijgesteld van hun bedongen arbeid. Dat levert in de regel geen problemen op in de voeling die ze met het bedrijf hebben. Zelfs de faciliteiten voor OR-leden in Duitsland worden door de werkgever als argument betrokken door de problemen die  fulltime ‘Betriebsbaronen’ opleveren. De rechter ziet het vergelijk als niet passend en verwacht geen problemen. Het DB-lid mag 16 uur per week gaan werken zolang ze lid van het DB van de ondernemingsraad uitmaakt. 
 
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de rechten van OR-leden? Klik hier