Uitzendbureaus werken mee aan discriminatie

TV-programma Radar onderzocht de wijze waarop uitzendbureaus omgaan met vragen van bedrijven om bepaalde groepen uit te sluiten van de selectie die door het bedrijf gemaakt gaat worden om personeel in te huren. En de uitzendbureaus werken mee om Marokkanen, Turken en Surinamers uit te sluiten als een werkgever daarom vroeg. Dat is discriminatie en dat is verboden. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke verplichting om discriminatie tegen te gaan, dus ook deze vorm.
 
Het de redactie van Radar onderzocht 78 willekeurig gekozen uitzendbureaus in de provinciehoofdsteden van Nederland. Het blijkt dat 47% van de gebelde bureaus ingaat op de vraag van organisaties om Marokkanen, Turken en Surinamers uit te sluiten van de selectie van kandidaten, ‘omdat ze daar slechte ervaringen mee hadden’. Daarmee overtreden deze uitzendbureaus de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Drie procent van de benaderde uitzendbureaus sprak zich niet uit en legde 14 procent de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever door aan te geven dat hij zelf een keuze moeten maken uit de voorgedragen kandidaten. Slechts 36% zei duidelijk ‘nee’.
De ondernemingsraad kan navraag doen bij HR/P&O of dergelijke verzoeken door de werkgever aan de uitzendbureaus worden gedaan. Natuurlijk horen uitzendbureaus duidelijk ‘nee’ te zeggen op een verzoek tot discriminatie, maar het als werkgever erom verzoeken is natuurlijk even fout. De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gaat extra voorlichting geven aan haar leden over de bepalingen uit de wet en hoe daarmee om gegaan behoort te worden. Ook Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt later dit jaar met een plan om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. 
 

OR heeft anti-discriminatietaak

‘De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming’ zo staat in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te lezen. Dus check bij HR(M)/P&O hoe er met uitzendbureaus wordt omgegaan. En natuurlijk is het een goed teken als er medewerkers met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse of andere buitenlandse achtergrond in het bedrijf werken. Het is het zichtbare bewijs dat er bij het aannamebeleid niet gediscrimineerd wordt. Maar als medewerkers met een dergelijke afkomst niet in het bedrijf werken, dan is dat zeker een reden om onderzoek te doen naar het aannamebeleid en naar de mogelijkheid dat er daadwerkelijk gediscrimineerd wordt door de onderneming. 
 
  • De uitzending van Radar bekijken? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het tegengaan van discriminatie? Klik hier