Topbeloningen worden verplicht onderwerp tijdens de overlegvergadering

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de beloningen van de topbestuurders verplicht onderdeel van de overlegvergadering te laten worden. Het draait dan vooral om hoogte van de beloning en de beloningsverhoudingen tussen top en werkvloer. Van het verkrijgen van verdere bevoegdheden als instemmingsrecht van de OR op de hoogte van de beloning voor de bestuurders is geen sprake. 
 
Het voorstel voor deze aanscherping van artikel 23 van de WOR is nog ingediend door de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher (PvdA). Het is vervolgens overgenomen en verdedigd door zijn opvolger Wouter Koolmees (D66). 
Door de wetswijziging krijgt de ondernemingsraad het recht de al artikel 31d en 31e genoemde bevoegdheden om informatie te ontvangen over hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen, de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar te bespreken. De beloningsverhoudingen moet ten minste 1x per jaar besproken worden in de overlegvergadering. De verplichting gaat gelden voor alle ondernemingen waarin ten minste 100 personen werkzaam zijn.
Voorlopig blijft het bij het alleen bespreken van de beloningsverhoudingen en krijgt de OR geen instemmingsrecht op de beloning aan de top. Beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf 2018 in hun jaarverslag melding maken van de beloningsverhoudingen. Dat gaat meestal in de vorm van x maal de mediaan. De mediaan is het de beloning die werknemer in het bedrijf die precies het gemiddelde tussen het hoogste en laagste salaris krijgt. Bij de NS is dat 9x de mediaan, bij KPN bijna 27x. 
 

Wat kan de OR doen?

Spreek tijdig af in welke overlegvergaderingen over de beloningsverhoudingen gesproken kan worden. Het is misschien wel zo handig dat óók onderwerp te laten zijn tijdens de overlegvergadering over de algemene gang van zaken. In de meeste gevallen zal daar ook een delegatie van het toezichthoudend orgaan bij zijn. Die zijn als Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT) verantwoordelijk voor de beloning – ook wel enumeratie genoemd – van de top. En als de bestuurder meer stijging in zijn beloning ziet dan het personeel is, dan is daar vast en zeker een moreel oordeel over te geven door de OR en dat oordeel – tegelijkertijd – ook aan RvC of RvT mede te delen.
 
  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de beloningsverhoudingen? Klik hier