Toolbox voor veiligheids- en gezondheidscultuur

Het veilig en gezond werken in het bedrijf of de onderneming wordt voor een belangrijkdeel bepaald door de geldende veiligheidscultuur. Die cultuur lijkt een wat ongrijpbaar verschijnsel, maar is het zeker niet. De Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hebben daarom onlangs de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur gelanceerd. Daarmee kan de organisatie aan de slag om de veiligheids- en gezondheidscultuur aan te pakken. De toolbox bevat ook voor de ondernemingsraad of VGWM-commissie de nodige aanknopingspunten om deze culturen daadwerkelijk te verbeteren.
 
Uit onderzoek van ongevallen blijkt vaak het gedrag van werknemers een belangrijke veroorzaker te zijn. Vandaar dat de Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur hebben gelanceerd. Door het verbeteren van de cultuur – en daarmee ook van het gedrag van werknemers – kunnen organisaties zelf aan de slag om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.
 

Het verschil

Op de bouwplaats lopen werknemers met en zonder helm rond. Die met helm zijn de chauffeurs van de betonauto’s. Die weten dat wanneer ze zonder helm worden gesignaleerd ze een stevig sanctiegesprek met gevolgen tegemoet kunnen zien. Dáár is het dragen van de helm een diepgewortelde gewoonte geworden; er is geen haar meer op het hoofd die er over denkt om geen helm te dragen. In tegenstelling tot de bouwvakkers die geen helm dragen; een verzuim waar ook door de opzichter niets van gezegd wordt. Voornamelijk omdat die zelf ook geen helm draagt.

 

 

Taak voor de OR/VGWM-commissie

De ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de gemaakte afspraken en regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De toolbox is samengesteld uit instrumenten die werkgevers en werknemers kunnen inzetten om de cultuur van veilig en gezond werken te bevorderen. De toolbox bevat veel instrumenten die bij verschillende bedrijven goed hebben gewerkt. ‘Gluren bij de buren’ is in dit geval zeker zinvol. Beoordeel welke oplossingen passend en noodzakelijk zijn om in de eigen organisatie in te voeren. Overleg met de preventiemedewerker, arbo-coördinator en bestuurder is nodig om daadwerkelijk verandering en verbetering te krijgen.
 
  • Toolbox gezond- en veiligheidscultuur? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het verbeteren van de veiligheids- en gezondheidscultuur? Klik hier