Pre-pack voor een doorstart, niet voor faillissement

Ondanks het feit dat de Nederlandse wet geen pre-packs mogelijk maakt zijn die er in de praktijk wel degelijk geweest. Als bij een naderend faillissement de doorstart al in stilte wordt voorbereid is er sprake van zo’n pre-pack. Er ligt een voorstel bij de Eerste Kamer om de mogelijkheid van pre-packs wettelijk te regelen, maar inmiddels heeft de visie van het Europese Hof van Justitie (EHJ) een ander licht op dit wetsvoorstel geworpen.
 
Het Europese Hof van Justitie was door een Nederlandse rechter om haar visie gevraagd, nadat door een flitsfaillissement van kinderopvangorganisatie Estro een doorstart was geregeld. Door het faillissement raakten honderden werknemers in één keer hun baan en al hun rechten kwijt. De doorstart werd vervolgens met goedkoper personeel gemaakt. Vakorganisatie FNV stapte naar de rechter. Die stelde vervolgens aan het Europese Hof de vraag over hun visie op de pre-packs. Het EJH oordeelde dat een pre-pack niet gericht is op het faillissement van de onderneming, maar op de doorstart. En in dat geval is de Wet overgang van onderneming (Woo) gewoon van toepassing. Werknemers gaan in dat geval van rechtswege over naar de nieuwe organisatie met behoud van alle geldende arbeidsvoorwaarden. Bij een pre-pack verliezen ze door het faillissement al hun rechten en is het afwachten of er in de nieuwe organisatie – tegen vergelijkbare arbeidsvoorwaarden – werk voor ze is.
De visie van het EHJ biedt niet veel kans op een wettelijke regeling waarmee pre-packs in de toekomst mogelijk worden gemaakt. Door toepassing van de Woo wordt een doorstart in veel gevallen te duur, omdat dan al het personeel overgenomen moet worden. Ook vorderingen van het personeel op de faillerende ondernemer zoals (stuwmeren aan) vakantiedagen en overuren gaan mee naar de nieuwe onderneming.
De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat met de betrokken partijen in overleg voordat de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gaat spreken.
 
De FNV heeft inmiddels met de nieuwe onderneming een regeling kunnen treffen voor het personeel dat door het flitsfaillissement van Estro gedupeerd werd. De 700 werknemers krijgen gezamenlijk 11 miljoen euro uitbetaald, gemiddeld zo’n € 15.000 per werknemer. De bond heeft van verdere juridische stappen afgezien, omdat er ook kans is dat de nieuwe ondernemer door eventuele nieuwe claims opnieuw in de financiële problemen kan komen.
 
  • Zelf de uitspraak van het Europees Hof van Justitie lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag de Wet overgang van onderneming? Klik hier