Beoordelen in zelfsturende teams

In veel organisaties zijn zelfsturende teams ingevoerd. Daarmee verandert er ook wat in de wijze waarop personeel beoordeeld kan worden. Het logisch om die beoordeling voortaan niet meer in een 1op1-gesprek te doen met de leidinggevende, maar het team te gebruiken om tot een beoordeling te komen. In dit artikel een businesscase van een bedrijf waar ze de beoordelingen in en aan de teams hebben overgelaten.
 

Zelfsturend en zelfbeoordelend

Bij Effectory – een bedrijf dat vooral actief is op de markt van de personeels(tevredenheids)onderzoeken – organiseert de beoordelingen door de leden van de zelfsturende teams. Ieder verzamelt 7 collega’s die hem of haar beoordelen. Dat gaat in drie verschillende rondes waarin telkens dezelfde vragen/onderwerpen aan de orde komen:
  1. ‘Wat is de toegevoegde waarde van de medewerker voor de organisatie?’
  2. ‘Waar kan de medewerker nog verbeteren?’
  3. Tenslotte wordt elke medewerker door zijn collega’s beoordeeld op de drie kernvlakken toegevoegde waarde, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling.
De beoordeling kent – door de inbreng van 8 kanten (7 collega’s en de beoordeelde zelf) – een breed draagvlak en geeft dan ook een realistischer beeld van de prestaties van de medewerker dan het oordeel van de leidinggevende. Er ontstaat daardoor niet zo gauw gezeur meer over de beoordeling.
 

Beloning

Ook de beloning vormt een onderdeel van de beoordelingsronde. Medewerkers krijgen van collega’s punten toegekend en daarvan wordt een gemiddelde genomen. Als vervolgens de beschikbare stijging van de salarissom voor het gehele bedrijf wordt gedeeld door het totaal aantal aan werknemers toegekende punten kunnen de punten van de werknemer in salarisverbetering worden uitgerekend. 
 

Wel even wennen

Het geven en ontvangen van feedback vroeg nog wel om gewenning. Het bleek in het begin lastig om dat proces van feedback op gang te brengen. Ook werd het gevoel van waardering gemist. Complimentjes komen immers niet meer van de leidinggevende, maar van de directe collega’s. Blijkbaar hechten medewerkers meer aan een pluim van de leidinggevende dan van een collega. Bij Effectory hebben ze een poosje met cadeaubonnen gewerkt. Elke medewerker kreeg bij elke beoordelingsronde de mogelijkheid om een cadeaubon te geven aan een collega, met als doel het uitwisselen van complimenten te stimuleren. Het geven van cadeaubonnen is op een gegeven moment los gelaten. Ze hebben de bonnen niet meer nodig om waardering uit te spreken voor het werk van de ander. Ook de rol van HR verandert. Die doen nog wel de inschaling bij de aanvang van het dienstverband, maar het zijn de collega’s die vervolgens bepalen of iemand in aanmerking komt voor promotie