Pool bedrijfsartsen voor second opinions

In januari lanceren de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), De branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid (OVAL), Arbonetwerkorganisatie ‘Kwaliteit op Maat’ (KoM) en Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Daardoor ontstaat er één centraal punt voor het uitvoeren van second opinions. De pool kan benut worden door werknemers van organisaties die een contract hebben met een van de aangesloten arbodiensten of bedrijfsartsen bij deze pool.
 
Met de invoering van de veranderde Arbowet heeft elke werknemer het recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dat mag geen collega zijn van de bedrijfsarts in dezelfde arbodienst, maar dient daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. Door het oprichten van de pool kan daar daadwerkelijk uitvoering aan gegeven worden. 
 

Belang van de ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad is het van belang om vast te stellen of de arbodienst waarmee een contract is afgesloten bij deze pool is aangesloten. Vervolgens kan ook gestimuleerd worden dat de werkgever zijn personeel informeert over de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen als het advies van de bedrijfsarts daar aanleiding toe geeft. In dit geval kan dan ook aangegeven worden waar en hoe die second opinion aangevraagd kan worden. Zo’n second opinion kan betrekking hebben op het advies van de eigen bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding, of een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO), of een gesprek met de arts over zaken met betrekking tot de gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.
Als de arbodienst of bedrijfsarts niet bij het LPBSO is aangesloten moet bekend zijn bij welke onafhankelijke en gecertificeerde bedrijfsarts de werknemer wél terecht kan. Ook dat is een onderdeel van het contract met arbodienst (instemmingsrecht OR) of bedrijfsarts (overeenstemmingsrecht OR). 
 
  • Meer lezen over de second opinion? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het ziekteverzuim en arbodienst? Klik hier