Pool bedrijfsartsen voor second opinions

In januari lanceren de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), De branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid (OVAL), Arbonetwerkorganisatie ‘Kwaliteit op Maat’ (KoM) en Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Daardoor ontstaat er één centraal punt voor het uitvoeren van second opinions. De pool kan benut worden door werknemers van organisaties die een contract hebben met een van de aangesloten arbodiensten of bedrijfsartsen bij deze pool.
 
Met de invoering van de veranderde Arbowet heeft elke werknemer het recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dat mag geen collega zijn van de bedrijfsarts in dezelfde arbodienst, maar dient daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. Door het oprichten van de pool kan daar daadwerkelijk uitvoering aan gegeven worden. 
 

Belang van de ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad is het van belang om vast te stellen of de arbodienst waarmee een contract is afgesloten bij deze pool is aangesloten. Vervolgens kan ook gestimuleerd worden dat de werkgever zijn personeel informeert over de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen als het advies van de bedrijfsarts daar aanleiding toe geeft. In dit geval kan dan ook aangegeven worden waar en hoe die second opinion aangevraagd kan worden. Zo’n second opinion kan betrekking hebben op het advies van de eigen bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding, of een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO), of een gesprek met de arts over zaken met betrekking tot de gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.
Als de arbodienst of bedrijfsarts niet bij het LPBSO is aangesloten moet bekend zijn bij welke onafhankelijke en gecertificeerde bedrijfsarts de werknemer wél terecht kan. Ook dat is een onderdeel van het contract met arbodienst (instemmingsrecht OR) of bedrijfsarts (overeenstemmingsrecht OR). 
 
 • Meer lezen over de second opinion? Klik hier
 • Als ondernemingsraad aan de slag met het ziekteverzuim en arbodienst? Klik hier

12 reacties

 1. 1zealously op 17 juni 2022 om 19:52

  1interrogatory 2. 3incongruous op 4 juli 2022 om 18:06

  1witless 3. uf dissertation format op 5 juli 2022 om 16:44


 4. dissertation help uk op 5 juli 2022 om 19:58

  thesis and dissertation writing https://helpwithdissertationwritinglondon.com/ 5. dissertation help free op 5 juli 2022 om 21:38

  mathematics dissertation help https://dissertationwritingcenter.com/ 6. dissertation review op 6 juli 2022 om 00:00

  phd dissertation writing help https://dissertationhelpexpert.com/ 7. dissertation search op 6 juli 2022 om 01:50


 8. cheap dissertation writing services op 6 juli 2022 om 04:18

  masters dissertation help https://examplesofdissertation.com/ 9. buy dissertation online op 6 juli 2022 om 08:03

  medical dissertation writing services https://writing-a-dissertation.net/ 10. dissertations writing op 6 juli 2022 om 11:03

  write my dissertation for me https://bestdissertationwritingservice.net/ 11. help with masters dissertation op 6 juli 2022 om 15:14

  writing your dissertation in https://customdissertationwritinghelp.com/