OR akkoord met wijziging arbeidsvoorwaarden

Als een werkgever een akkoord van zijn ondernemingsraad krijgt voor het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden stapt een medewerker naar de rechter. Hij is het niet met de wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden eens en vindt dat de afspraken met de OR niet op zijn arbeidsovereenkomst van toepassing zouden moeten zijn. Normaal gesproken gaat een ondernemingsraad inderdaad niet over de primaire arbeidsvoorwaarden, maar of dat in dit geval ook zo is?
 
Als medewerkers bij deze onderneming in dienst worden genomen staat in hun arbeidsovereenkomst dat het arbeidsvoorwaardenreglement onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt. Daarnaast is er sprake van een incorporatiebeding, zodat toekomstige wijzigingen in dat arbeidsvoorwaardenreglement direct doorwerken in de arbeidsovereenkomst. In het arbeidsvoorwaardenreglement is afgesproken dat wijzigingen in overeenstemming met de ondernemingsraad afgesproken worden. 
De werknemer maakt vooral bezwaar tegen een wijziging in het arbeidsvoorwaardenreglement waardoor de indexering van zijn salaris werd afgeschaft voor werknemers die 120% boven hun schaal zitten. 
 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat het arbeidsvoorwaardenreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Door acceptatie van het reglement kunnen wijzigingen daarin zonder individuele toestemming van de werknemer, maar na overeenstemming tussen werkgever en ondernemingsraad worden doorgevoerd. 
De rechter is het eens met de werknemer dat de OR op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geen instemmingsrecht heeft op voorgenomen besluiten die over de hoogte van de beloning gaan, óók als er geen cao van toepassing is. In dat laatste geval kan de OR met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden overleggen en zelfs tot overeenstemming komen over de primaire arbeidsvoorwaarden, maar heeft de werkgever alsnog het (stilzwijgend) akkoord nodig van de individuele werknemer om die voorwaarden daadwerkelijk te wijzigen. 
In dit geval bevat de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding, waardoor het arbeidsvoorwaardenreglement integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst tekent gaat hij daardoor op voorhand akkoord met toekomstige wijzigingen die door de ondernemingsraad met de werkgever zijn overeengekomen, óók als die wijzigingen primaire arbeidsvoorwaarden betreffen. 
De werknemer wordt in het ongelijk gesteld en moet de kosten voor het geding betalen.
 
  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met de arbeidsvoorwaarden? Klik hier