Ongelijke beloning komt nog altijd voor

Werkgevers die bij het aanstellen van personeel ze inschalen op basis van het laatst verdiende loon of op grond van salarisonderhandelingen, lopen een groot risico om mannen en vrouwen ongelijk te belonen. En… dat is bij wet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar in verschillende onderzoeken in verschillende sectoren onderzoek naar gedaan. De ondernemingsraad heeft een toezichthoudende taak op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
 

Onjuist ingeschaald

Recent werd bij vier Nederlandse verzekeraars onderzoek gedaan. In bijna alle gevallen pakte de onjuiste inschaling nadelig uit voor vrouwen. In twee eerdere onderzoeken – bij algemene ziekenhuizen (in 2011) en bij hogescholen (in 2016) – kwam toen ook naar voren dat juist vrouwen vaak minder goed werden beloond. 
 

Zo wordt er ongelijk beloond

Er zijn een aantal oorzaken voor het ongelijk belonen te benoemen:
  • Er wordt bij aanstelling gevraagd naar het laatst verdiende loon om daarmee de hoogte van het aanvangssalaris te bepalen;
  • Er wordt ingeschaald om grond van salarisonderhandelingen en wordt relevante werkervaring niet meegenomen;
  • Het bieden van toeslagen/bonussen om schaars personeel aan te trekken en aan zich te binden.
Inschaling op grond van bovengenoemde overwegingen maken de kans groot op ongelijk belonen en daarmee discriminerend behandelen. Gelijke arbeid van gelijke waarde moet op grond van de Algemene wet gelijke behandeling gelijk beloond worden. 
 
Het College voor de Rechten van de Mens is de campagne ‘Grip op Gelijk Loon’ gestart. Werkgevers kunnen daarmee nagaan of ze daadwerkelijk ongelijk belonen. Ook de tips voor werkgevers brengen mogelijk ook de ondernemingsraad op het spoor om het ongelijke belonen in de organisatie tegen te gaan.
 

Rol en taak van de ondernemingsraad

Op grond van artikel 28 – lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad een toezichthoudende taak op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Daar hoort dus ook de wijze van inschalen en belonen bij. Vooral organisaties waarin geen cao van toepassing is lopen een grotere kans om ongelijk te belonen. In veel cao’s is de inschaling op grond van functiebeschrijvingen zorgvuldig geregeld, maar daar waar die regels ontbreken liggen de valkuilen voor ongelijk belonen op de loer.
Bespreek met de bestuurder of met HR/P&O op welke wijze er wordt ingeschaald en check of er daadwerkelijk sprake is van ongelijk belonen. Wijzigingen in de aanstellingsregeling zijn instemmingsplichtig, dus ook op die manier kan de OR invloed uitoefenen op een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
En natuurlijk zal de werkgever met de medewerkers die ongelijk worden beloond in overleg moeten om de ongelijkheid op te heffen. Werknemers die vaststellen dat ze ongelijk beloond worden kunnen een klacht indienen bij Het College voor de Rechten van de Mens als de werkgever niet bereid is om hun beloning aan te passen.
 
  • Meer lezen over het onderzoek naar gelijke beloning? Klik hier
  • Meer lezen over de campagne van het College voor de Rechten van de Mens? Klik hier
  • Meer lezen over de tips voor werkgevers om eerlijk te belonen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met gelijke beloning? Klik hier